Temaer

Alle i selvbyggergruppen er med på å få opp hvert av husene.  Foto: Vigdis Haugtrø
Tema

Samarbeid

Det meste av det som bygges i Norge i dag håndteres av profesjonelle utbyggere, med brukerne som betalende kunder. Men det finnes unntak.