Våningshus Dalaker/Galta

Kompakt og fleksibelt

 
Fasade mot nord-vest.

Fasade mot nord-vest.

North-west facing facade.

 
Boligen er bygget over et gammelt grisehus i betong; dermed sparer man unødige grunnarbeider.

Boligen er bygget over et gammelt grisehus i betong; dermed sparer man unødige grunnarbeider.

The house is built over an old concrete pigsty to avoid unneccessary groundworks.

 
Våningshus Dalaker/Galta
 
Fra kjøkkenet. 

Fra kjøkkenet. 

Kitchen.

 
Fra oppholdsrommet.

Fra oppholdsrommet.

 Living room.

 
Snitt

Snitt

Section

 
Plan 1

Plan 1

Plan 1

Arkitektens beskrivelse

Det nye våningshuset ligger ca. 150 m fra de gamle gårdsbygningene for ikke å forstyrre den opprinnelige husklyngen. Omgivelsene har særegne kvaliteter – store trær, steinmurer, en skråning med gress og steiner som kan minne om japanske hager, samt havutsikt.

Utgangspunktet er et gammelt grisehus, som gir rom for grovere funksjoner som lager og inngang til vaskerom og gård. Det nye volumet er plassert over bakken for å la grunnen være så uberørt som mulig.

Boflaten er liten, kun 118 kvm, og huset er bygget med meget begrenset budsjett. Planen er enkel, et kors midt i rektangelet rommer lagerplass, bad, inngangsparti osv. Korsets midte er noe forskjøvet for å gi kjøkken og stue større dybde enn de fire andre (sove-)rommene. Planen gir mulighet for flere bevegelsesmønstre, selv på beskjedent areal.

Huskroppen er som en tunnel, åpen i endene, slik at huset fremstår symmetrisk, men omgivelsene står i kontrast til denne symmetrien – meget intime på den ene siden og vidåpne på den andre. Både kjøkken og stue har økt takhøyde.

Huset er i stor grad prefabrikkert. Massivtre-teknologi er anvendt både på dekker, vegger og himlinger. Det prefabrikkerte treet (gran) er ubehandlet. Kjernene er bygget konvensjonelt og malt sorte.

English Summary
Farm House Dalaker/Galta, Rennesøy

Architect: Knut Hjeltnes AS sivilarkitekter MNAL

This new farmhouse is located away from the existing farm, on a grassy slope in a landscape of boulders and large trees. The house is built on an old pigsty that houses the utility rooms, while the new structure hovers above, leaving the ground as undisturbed as possible.

The house is small, just 118 sq.m, and built on a very modest budget. The compact plan nevertheless allows a variety of circulation patterns.

The house is prefabricated to a large extent, with solid timber elements used in floor slabs, walls and ceilings. The prefabricated timber (spruce) has been left untreated, while the conventionally constructed service core is painted black.

Våningshus Dalaker/Galta
Publisert på nett 30. august 2019. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 1 – 2009. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.