Egen bolig

Et uvesentlig hus

Arkitekt: Knut Knutsen

Huset er bygget over en periode på ti år, første del før krigen. Det ble bygget med den ide at det skulle tilfredstille skiftende behov i livet. Huset er på en måte et forsøk på å løse en menneskevennlig bolig og å ikke ødelegge naturen for mye. 

Egen bolig
Egen bolig
Egen bolig
1
Egen bolig
Egen bolig
2
Egen bolig
Egen bolig
Publisert på nett 13. oktober 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 3 – 1956. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.
3