Strandveien 37

Strandveien 37

Strandveien 37, Svartlamoen

Strandveien 37 består av to nye bygninger som ligger i den byøkologiske forsøksbydelen Svartlamoen i Trondheim. Den største av bygningene er en bygård på fem etasjer, med bokollektiver og kontorlokale i sokkelen. Den minste av bygningene er et toetasjes hus med seks ettroms leiligheter og boder i kjelleren. Nye og eksisterende bygninger danner sammen et beskyttet sydvendt gårdsrom. 


Blokken mot Strandveien
 

Blokken mot Strandveien

The block on Strandveien.

Strandveien 37
 
Beboernes fellesrom i høyblokken, 4. et.
 

Beboernes fellesrom i høyblokken, 4. et.

Communal space in the taller block, 3rd floor.

Beboernes fellesrom i høyblokken, 4. et.
 

Beboernes fellesrom i høyblokken, 4. et.

Communal space in the taller block, 3rd floor.

Beboernes fellesrom i høyblokken, 1. et. 
 

Beboernes fellesrom i høyblokken, 1. et. 

Communal space in the taller block, ground floor.

 
Strandveien 37.

Strandveien 37.

Strandveien 37.

 
Fra Strandveien.

Fra Strandveien.

From Strandveien.

 
Svartlamoen.

Svartlamoen.

Svartlamoen.

 
Fasade

Fasade

façade

 
Fra bakgården.

Fra bakgården.

From the back yard.

 
Fra bakgården.

Fra bakgården.

From the back yard.

Situasjonsplan.

Situasjonsplan.

Location plan.

Plan nivå 1

Plan nivå 1

Plan level 1

Plan nivå 2

Plan nivå 2

Plan level 2

Plan nivå 4

Plan nivå 4

Plan level 4

Snitt gjennom høyblokken.

Snitt gjennom høyblokken.

Section through the taller block.

Snitt gjennom lavblokken.

Snitt gjennom lavblokken.

Section through the lower block.

Detaljer: Materiallagene utenfra og inn:
tak:
• 22 x 148 malmfuru
• 22 x 73 malmfuru
• 36 x 48 lekter
• Asfalt takbelegg
• 23 x 36 sløyfer
• 22 mm taktro
• 48 x 48 c/c 600, lufting
• Vindsperre
• 48 x 198 c/c 600 sperrer, mineralull
• 208 mm Santner massivtre-element
 Etasjeskiller:
• 21 x 70 gulvbord
• 20 mm sementsponplate
• 48 x 98 på 80 mm tung mineralull 
• 100 mm lett mineralull mellom -tilfarere
• 218 mm Santner massivtre-element
 
Yttervegg:
• 22 x 148 malmfuru
• 22 x 73 malmfuru
• 36 x 48 lekter
• 23 x 36 sløyfer
• 9 mm GU vindsperre
• 48 x 198 c/c 600 bindingsverk, -mineralull
• 144 mm Santner massivtre-element

Detaljer: Materiallagene utenfra og inn:

tak:

• 22 x 148 malmfuru

• 22 x 73 malmfuru

• 36 x 48 lekter

• Asfalt takbelegg

• 23 x 36 sløyfer

• 22 mm taktro

• 48 x 48 c/c 600, lufting

• Vindsperre

• 48 x 198 c/c 600 sperrer, mineralull

• 208 mm Santner massivtre-element

 

Etasjeskiller:

• 21 x 70 gulvbord

• 20 mm sementsponplate

• 48 x 98 på 80 mm tung mineralull 

• 100 mm lett mineralull mellom -tilfarere

• 218 mm Santner massivtre-element

 

Yttervegg:

• 22 x 148 malmfuru

• 22 x 73 malmfuru

• 36 x 48 lekter

• 23 x 36 sløyfer

• 9 mm GU vindsperre

• 48 x 198 c/c 600 bindingsverk, -mineralull

• 144 mm Santner massivtre-element

Arkitektens beskrivelse

Prosjektet er et resultat av en åpen arkitektkonkurranse utlyst av Svartlamoen boligstiftelse og Trondheim kommune i 2002. Ambisjonen for konkurransen var brukermedvirkning, lave utleiepriser, bærekraftig arkitektur, fleksible planløsninger og ny bruk av tre. Dette har vært styrende premisser gjennom hele prossessen.

Tomten ligger i utkanten av bydelen, som her grenser opp mot industriområder og havn med bygninger i større skala. Vis-à-vis tomten ligger den tyske ubåtbunkeren Dora 1. Svartlamoen består ellers dels av gammel småhusbebyggelse i tre og dels av bygårder langs Strandveien. Vi valgte å ta utgangspunkt i disse to typologiene og samtidig gi en nyfortolkning både i forhold til program, bygningsteknologi, materialbruk og formspråk. 

Planløsningene er utviklet med tanke på å redusere arealet pr. beboer samtidig som bokvaliteten opprettholdes. Halvparten av arealet i bokollektivene er fellesarealer. For prisen av en vanlig hybel får beboerne tilgang til store stuer, romslig kjøkken og balkong. Fellesarealene mot bakgården har overlappende funksjoner. De er både entré, korridor, kjøkken og stue samtidig. I topp-etasjen er andelen fellesareal enda større. Soverommene har et areal på bare 6,3 kvm, men dobbel høyde. Trappene krager ut fra fasaden, og disse plattformene utgjør både adkomst og balkong. Boligene er gjennomlyste, med romhøyder fra 2,8 til 4,5 meter. Gjennomsnittlig boareal pr leietaker er 22 kvm pr. person. Dette er et viktig bidrag til å holde leiepris, ressurs- og energiforbruk nede. Totalkostnaden for prosjektet er dekket gjennom lån i Husbanken. Leien fra beboerne dekker alle kostnader knyttet til renter og avdrag, FDV, vakanse, sikkerhetsmargin osv. Leiepris pr. beboer er 2900 kr/mnd.

Bygården er oppført med vegger og dekker av massive treelementer. Synlige overflater i vegger og himling er eksponerte treelementer uten overflatebehandling. All bæring ligger i ytterveggene. Ved behov kan innerveggene fjernes, flyttes eller modifiseres. Den minste bygningen har en kombinasjon av massive treelementer og bindingsverk. Ytterkledning, vinduer og ytterdører er utført i ubehandlet kjerneved av furu. Utearealene er enkelt opparbeidet og ferdigstilles av beboerne.

Prosjekteringen har vært krevende, langvarig og interessant. Arkitekten har samarbeidet tett med en rekke aktører: beboere, kommune, rådgivere, forskningsmiljøer, leverandører og entreprenør. På bakgrunn av et detaljert tilbudsgrunnlag ble prosjektet lagt ut på totalentreprise med tiltransportering av arkitekt. I byggeperioden hadde arkitekten en tett byggeplassoppfølging, og samarbeidet nært med håndverkerne.

Beboerne i de nye husene har vært involvert i alle faser av prosjekterings- og byggeprosessen og står også for en del av arbeidet med endelig ferdigstillelse. Husene vil være under kontinuerlig endring i årene som kommer.

Utvalg av beboerintervensjoner pr. oktober 2005

  • Sokkeletasje er bygget om fra å være et stort åpent fellesrom til å bli separate kontorer og møterom.
  • 1. etasje har blitt delt i to enheter ved at beboere har satt inn en dør. Barnerom i etasjen er malt lyseblå. Hengekøye er skrudd fast i veggen i stua.
  • 3. etasje har fått selvbygd kjøkkeninnredning.
  • 4. etasje har fått tre nye hemser i soverommene, alle med ulik utforming.
  • Bakgården har fått noe beplantning og selvbygd «rasteplass».
  • Det er plantet eføy under trappen.
  • Naboer har sagd åpning i et stakittgjerde for å bli del av dagliglivet i bakgården.
  • Enkelte forsøk på å bygge egne trapper opp til trammen foran inngangene i første etasje i den minste av bygningene.
English Summary
Svartlamoen housing complex,  Trondheim

Architects: Brendeland & Kristoffersen architects AS

This housing complex, the result of an open architectural competition in 2002, is located in a test zone for urban sustainability. It consists of two buildings flanking a south-facing rear yard: a five-storey block of communal housing units with offices on the ground -floor, and a two-storey block of six studio flats.

The main concerns of the project has been user participation, sustainable architecture, flexible planning and innovative use of timber. The aim of the house plans is to reduce the overall area whilst retaining quality of liv-ing. In the communal flats, half the area is shared, giving inhabitants access to a spacious kitchen, living area and balcony for the price of a studio flat. Room heights vary from 2,8 to 4,5 metres. The average area per person is 22 square metres.

The walls and floor slabs of the two blocks are constructed from compact timber elements, all exposed internally. Load bearing external walls give freedom to move internal partitions as required. External panelling, windows and doors are in untreated heartwood pine.

The inhabitants have been involved in all phases of design and construction and have partly completed the actual building works. This process of involvement and change will continue in the years to come.

Strandveien 37
Publisert på nett 19. januar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 6 – 2005. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.