R5 — Regjeringskvartalets 5. byggetrinn

Arkitekt: Torstein Ramberg AS

R5 er del av kvartalsbebyggelsen vest for Akersgata og innordner seg i gaterommets kontinuitet og representerer en viktig del av regjeringskvartalet. Balansen mellom viktige kvaliteter med bygningens egenart, dialog med omgivelsene, lysskiftningene og en menneskelig målestokk danner grunnlaget for den arkitektoniske utforming og valget av materialer for denne kompletterende del av Regjeringskvartalet.

R5 — Regjeringskvartalets 5. byggetrinn
R5 — Regjeringskvartalets 5. byggetrinn
R5 — Regjeringskvartalets 5. byggetrinn
1
R5 — Regjeringskvartalets 5. byggetrinn
R5 — Regjeringskvartalets 5. byggetrinn
2
R5 — Regjeringskvartalets 5. byggetrinn
R5 — Regjeringskvartalets 5. byggetrinn
3
R5 — Regjeringskvartalets 5. byggetrinn
R5 — Regjeringskvartalets 5. byggetrinn
Publisert på nett 18. august 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 8 – 1996. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.
4