Ombygging av Oslo Børs

Ombygging av Oslo Børs

Ombygging av Oslo Børs
Ombygging av Oslo Børs
Ombygging av Oslo Børs
Ombygging av Oslo Børs
Ombygging av Oslo Børs
 
Ombygging av Oslo Børs
Arkitektens beskrivelse

8. september 1818 ble børsen som institusjon i Oslo opprettet ved lov. Oslo Børs leide de første årene rom i Treschow-gården, Fred Olsens gate 2. Etter initiativ fra kjøpmann Thor Olsen ble det oppført en egen børsbygning 1826-28. Bygningen ble tegnet av Chr. H. Grosch, i streng dorisk empirestil, og utvidet i 1910 med Carl Michaelsen som arkitekt. 

Oslo Børs hadde i 1990-årene en betydelig vekst, og antall ansatte økte disse år fra ca. 40 til ca. 100 personer. Dette var mer enn børsbygningen kunne romme slik den da var innredet. Det kom så vidt at Oslo Børs var klar til å flytte ut av bygningen.

Oslo Børs konsulterte oss for å få innspill til hvordan denne unike eiendommen kunne gis et moderne, vakkert og effektivt interiør, romme hele organisasjonen og samtidig bevare særpreget og ivareta fredningsbestemmelsene.

Utfordringen bestod i å ta vare på monumentet Oslo Børs. Vi måtte videre rydde opp i en del feil som hadde vært gjort siden bygget stod ferdig. I tillegg måtte vi skape en ny og moderne børs som de ansatte ønsker å være i.

Børsbygningen til Grosch og Michaelsen er ren og tindrende klar. Vi ønsket å oppnå et interiør med en tilsvarende kvaliteter. Teamkontortanken, slik vi definerer den, passer godt med Grosch/Michaelsens store, gjennomlyste saler, slik vi fant dem på originaltegningene. Vi kunne rense ut adskillige bygningselementer som er kommet til gjennom årenes løp.

For å befolke det store rommet, husets møteplass, og gjøre det inviterende og meningsfylt i forhold til Børsens daglige drift har vi anlagt balkonger med arbeidsplasser som klynger seg til de fire eksisterende stålsøyler som ble bygget den gang børshagen ble glassoverdekket på ’80-tallet. I dette gårdsrommet er det tilrettelagt for informasjonsutveksling, ad hoc-møteplasser, uformelle arbeidsstasjoner og et info-senter. «Sidegatene» er rettlinjede og gir en klar og oversiktlig orientering i huset.

Vi har nærmet oss bygningen med stor respekt; alt som settes inn, skal en kunne se er satt inn. Og det må kunne taes ut igjen uten å etterlate spor, et reverserbart stykke arbeid.

Sprinkling har gjort åpenheten mulig samtidig som den sikrer den fredede bygningen og bedriften mot ødeleggelse og driftsavbrudd.

Teamkontorene har fått en mellomgrå farge som danner en nøytral ramme, samtidig som valøren refererer til tidligere kulørte flater. Gulvene er utført i varm rød eik. Serveringsarealet og lunsjstuene er i samarbeid med Byantikvaren gitt varmgule farger som er tidstypiske for 1910-perioden, da Michalsen bygget om lokalene. Børssalen til Grosch og trapperommene til Grosch og Michalsen er uendret.

I 2. etasje har vi fjernet himlinger for å få frem de opprinnelige takhøydene, slik at rommenes form og dimensjoner blir tilbakeført. Her har storkontorene fått så mye lys og luft som mulig. En ren, enkel og noe nedsenket himling, frigjort fra veggene, skjuler nødvendig ventilasjon og kjøling.

Almenbelysningen består i spesialproduserte uplight-armaturer, montert som pendler i himling, og av små, innfelte downlights. I tillegg er det arbeidslamper på arbeidsplassen. 

Akustiske forhold har vi ivaretatt med absorbenter omrammet av kjøleelementer og gipsplatehimling. I den overbygde gården er det montert absorbenter under balkongene.

Kafé/kantine er etablert i Grosch-trapperommets annen etasje. Selve rommet er for øvrig uforandret. Enkle møbler med en wienerkafé-karakter er plassert rundt trappeløpet og langs veggene. 

Eksisterende kjøkken i 1. etasje er beholdt, og i 2. etasje er kantinen erstattet av et nytt serveringsareal med buffet og drikkestasjon.

Ved siden av serveringsarealet er det etablert to lunsjstuer av glassvegger med montere for utstilling av antikviteter fra Oslo Børs. Veggene skjermer mot serveringsareal og kommunikasjonssone samtidig som rommets helhet bevares visuelt. Glassveggene er avsluttet et stykke under det dekorerte taket.

Byantikvaren i Oslo har vært en sentral medspiller i Oslo Børs-prosjektet. 

Fakta

Les Elisabeth Seips omtale her: Oslo Børs ombygd

English Summary
Oslo stock exchange

Architect: Niels Torp AS arkitekter MNAL

The building for Oslo stock exchange, dated 1828 and designed by Chr. H. Grosch, was not equipped to serve the trade expansion which took place in the 1990’s, when the number of employees at the exchange was more than doubled. The building is a civic monument and a protected structure, which needed an effective and attractive interior to continue to serve its purpose. The refurbishment had to develop the clarity and simplicity of the original design, and strip out the results of several earlier alterations.

The central hall has been kept in focus by adding offices on balconies above a court containing informal meeting places. The straight «side streets» makes for easy orientation. All new elements have been designed as clear additions to the original structure, and can be removed again without damage to the existing fabric.

Team offices are kept in a grey colour, forming a neutral frame. Floors are in warm red oak. Canteen spaces are in the original warm yellow, and Grosch’s exchange hall and staircases have not been altered. Suspended ceilings have been removed to reinstate the original proportions of the rooms, with new services contained in a simple central ceiling element. New glass partitions stop short of the decorated ceilings.

Ombygging av Oslo Børs
Publisert på nett 28. august 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 2003. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.