Norsk museum for fotografi

Norsk museum for fotografi

– Preus fotomuseum

Norsk museum for fotografi
 
Norsk museum for fotografi
Norsk museum for fotografi
 
Norsk museum for fotografi
 
Norsk museum for fotografi
 
Norsk museum for fotografi
 
Norsk museum for fotografi
 
Norsk museum for fotografi
Norsk museum for fotografi
Norsk museum for fotografi
 
Norsk museum for fotografi
Norsk museum for fotografi
Norsk museum for fotografi
Norsk museum for fotografi
 
Norsk museum for fotografi
Norsk museum for fotografi
 
Norsk museum for fotografi
 
Norsk museum for fotografi
Norsk museum for fotografi
 
Norsk museum for fotografi
Norsk museum for fotografi
Arkitektens beskrivelse

Karljohansvern er et område som tidligere tilhørte sjøforsvaret, med dokker, depoter og andre militære forlegninger. Som et resultat av omstrukturering i forsvaret er store deler av området omregulert til friareal, og deler av bygningsmassen tilpasset museale formål.

Fotomuseet er lagt til øverste etasje i en av de store depotbygningene i tegl fra 1861, med et brutto areal på ca. 2 400 kvm, fordelt på 158 x 15 meter. For å beskytte anlegget mot artilleri og brann ble denne etasjen konstruert av massive hvelv i tegl på 4 x 5 meter, med et ovenforliggende dekke av jord og stein. Senere er det blitt bygget et valmet tak i tre, som rommer et ordinært loft, over den opprinnelige konstruksjonen. Depotets øvrige etasjer disponeres av marinemuseet.

Preus museum - innvendig bygget etter samme tanke som Marokkanske basarer! — Arkitekt Professor Sverre Fehn

Bygningens geometri og sterke struktur danner rammen for en enkel planløsning, hvor hvelvkonstruksjoner og teglstruktur er opprettholdt. Anlegget får en nærmest urban karakter med en sentral promenade med tilstøtende gallerier på hver side.

Museet rommer en fast kamerautstilling, galleri for skiftende fotoutstillinger, kafé, bibliotek og administrasjon. Kjølelager for museets samlinger, tekniske rom, samt føringer for VVS og elektro er lagt til loftet. Kanaler er boret ned gjennom samtlige hvelv, og gir et skjult teknisk anlegg.

Gulvet av massiv eik er foret opp for å gi rom for vannbåren varme og elektriske føringer. Det er lagt med avstand fra den eksisterende teglveggen, med en stålprofil som gulvets avslutning. Profilet fungerer som forankringspunkt for montre og annet inventar, og inneholder koblingspunkter for elektrisk utstyr. Under hvelvene i taket er det montert en stålskinne for sprinklingsanlegg og lyskastere. Vi har forsøkt å fristille de tekniske installasjonene visuelt fra byggets konstruksjon.

Prosjektet er gitt et kraftfullt og enkelt uttrykk, som en kontrast til fotoapparatets fine mekanikk. Hovedmaterialer er stål, glass og eik, i samspill med den eksisterende grove teglstrukturen. I galleriet for skiftende utstillinger har rommene fristilte pilarer. Dette skaper en større åpenhet og fleksibilitet enn i det øvrige anlegget. Her er veggene hvitkalket for å danne en mer nøytral bakgrunn for fotografiene.

English Summary
National Museum for Photography

Architect: Professor architect Sverre Fehn MNAL

The strong geometry and structure of the building frames a simple plan layout, where existing brick structures and vaults have been retained. The museum has an almost urban character, with a central promenade and adjoining galleries on both sides.

All services are contained within the loft above, and fed through holes drilled in the old vaults. All new services have been visually separated form the existing structure. The solid oak floor is raised to make room for waterborne heating and electrical cabling, and finishes against a steel edge profile away from the outer wall. This profile also serves as an anchor for exhibition cases and other interior elements.

The project has a powerful and simple expression with steel, glass and oak, bare and whitewashed brick contrasting the fine mechanics of the camera.

Norsk museum for fotografi
Publisert på nett 27. august 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 2003. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.