Norges Varemesse

Norges Varemesse

Norges Varemesse
Norges Varemesse
Norges Varemesse
 
Norges Varemesse
Norges Varemesse
Norges Varemesse
Norges Varemesse
Norges Varemesse
Situasjonsplan

Situasjonsplan

Site plan

Plan

Plan

Plan

Tverrsnitt
 

Tverrsnitt

Cross section

Snitt
 

Snitt

Section

Norges Varemesse manglet utvidelsesmuligheter på Skøyen, og søkte etter tomt til et nytt messeområde. På Lillestrøm var det mulig å erverve tomter nær den nye jernbanestasjonen – midt mellom Oslo og den nye flyplassen på Gardermoen. Byen har gode adkomstmuligheter for kollektivreisende med tog og buss, samt et nyetablert veisystem med stor kapasitet.

Høsten 1998 inviterte Varemessen til en prekvalifisering for arkitektkonkurranse der fem team ble plukket ut. Bystrup Arkitekter, København og Arne Henriksen Arkitekter, Oslo vant konkurransen og innledet prosjekteringsarbeidet sommeren 1999.

En varemesse kan nærmest sammenlignes med en liten by som til stadighet bygges opp og rives ned. Hver gang dette skjer, skal området forsynes utenfra med alle utstillernes paviljonger og stands og ikke minst de utstilte varene. All opp- og nedrigging skal foregå så hurtig og effektivt som mulig. Dette stiller store krav til områdets logistikk.

En varemesse består av rene publikumsarealer og et riggområde med tilhørende servicebygninger. Mellom disse områdene vil det være store utstillingshaller der 

publikum og utstillere møtes. Det vil være publikums og utstillernes totale opplevelse av de romlige kvaliteter som avgjør hvorvidt varemessen blir en suksess eller en fiasko. Det forutsettes at all infrastruktur og kommunikasjon er løst på den aller beste måte.

Varemessen på Lillestrøm har en stor og langstrakt publikumshall mot syd. Det er publikumsinnganger mot øst og vest. Fra 

publikumshallen er det adkomst til alle utstillingshallene, som varierer i størrelse og innredning. En slik organisering gir stor fleksibilitet i bruken av hallene. Noen messer kan pågå mens andre rigges ned.

Mot nord, bak utstillingshallene, ligger riggområdet. Hit ankommer alt som skal stilles ut. Her ligger tre servicebygninger på rekke og rad, bygninger for rørleggere, elektrikere og montører som arbeider med å rigge de enkelte messene opp og ned.

Utstillingshallene har en krevende infrastruktur. Nærmest som i en byplan er det nedfelt et nett i gulvet med elektrisitet, vann og avløp. Hallene skal i tillegg kunne ventileres for alle typer belastninger. Det er fire utstillingshaller med betegnelsene A, B, C og D.

Hall A er på to etasjer og egner seg for mindre utstillinger. Hall B er den store, søylefrie utstillingshallen, 60 x 120 m i grunnflate, og kan inndeles i fire med skyvevegger. En av delene har ekstra stor takhøyde. Hall B kan brukes til alt fra rockekonserter til konferanser. Ved en slik bruk tjener den tilstøtende A-hallen som foajéområde. Hall C og D ligger vegg i vegg med varemessens servicekontor (presse, VIP etc.) på en mesanin i mellomrommet. Hall D er en eldre bygning, et tidligere varelager som ble inkorporert i anlegget.

Arkitektur og materialer

Den sydvendte publikumshallen har en fasade av glass med utsikt mot det fine landskapsrommet ut mot Øyeren. Problemet i forhold til innstrålt solvarme gjennom glasset er blitt løst med en utvendig pergola i galvanisert stål som strekker seg langs hele sydfasaden. 

Konstruksjonene i varemesseanlegget består av et stålsystem og et betongsystem. De to systemene er klart adskilt og gir grunnlag for det arkitektoniske utrykket i anlegget. 

De store utstillingshallene er et søyle /bjelkesystem i stål. Mellom hallene ligger soner med teknikk og kommunikasjon som betjener de ulike hallene. Stålsystemet har behov for avstivning, og hallene skal skilles brannteknisk fra hverandre. De konstruktive og funksjonelle kravene har ført til at den mellomliggende sonen er oppført i betong. Denne sonen på to etasjer er ca. 6 meter bred. Første etasje inneholder publikumsrettede funksjoner som garderober, resepsjoner, toalettanlegg, møterom etc. Disse henvender seg stort sett ut til den langstrakte vrimlehallen som forbinder de to hovedinngangene til varemessen. Annen etasje er fylt opp med tekniske rom og føringsveier, stort sett fra det meget omfattende ventilasjonstekniske anlegget. Føringsveien bringer ventilasjonskanalene i riktig posisjon før de synlig strekker seg ut i et ordnet system under stålbjelkene i utstillingshallene.

De arkitektoniske elementene i varemessen begrenser seg til betong, stål og glass. Gjennomgangsmelodien er betonggulv, vegger av massiv støpt betong opp mot vegger av stål og glass, og et veggsystem av metall. Taket er galvaniserte stålplater.

Forskalingssystemet for betongen var viktig. Vi vurderte flere alternativer, men besluttet oss for plateforskaling der plateskjøtene og platemønsteret vises svakt. I vrimlehallen, som på mange måter er varemessens storstue, ønsket vi å understreke den store veggens lengderetning. Horisontale, V-formede og 7 mm utstikkende riller gir den ønskede virkningen. Rent støpeteknisk var dette ingen enkel oppgave – de horisontale rillene fortsetter over de vertikale støpeskjøtene og bidrar til å viske dem ut. De publikumsrettede rommene og inngangene fremstår som presise utskjæringer på den store betongflaten.

Vi har ikke tillatt noen reparasjoner av de få steinreir som med godt øye kan ses på veggene. Vi synes dette gir betongen den rette forankring i det støpte – i at betongen er en blanding av sement, stein, sand og vann. 

Gulvet i vrimlehallen ble støpt i hvit betong med rissanvisning i søylemodulen på 6 meter. Etter at gulvene nå er slipt, fremstår de som meget presise og vakre.

Servicebygningene mot Nesgata er tilpasset den eldre villabebyggelsen. Den lange servicebygningen er delt i tre der kontorene til servicepersonalet er gruppert mot de smale smugene mellom bygningene. Dette har gitt oss mulighet til å åpne opp og artikulere de ellers så lukkede bygningsvolumene.

English Summary
New building for Norway trades fairs, Lillestrøm

A trade fair is almost like a small town which is continuously built and dismantled, a process that has to be as quick and efficient as possible. A building for a trade fair consists of public circulation areas and a rigging area for exhibitors.

The Lillestrøm trade fair is organised for maximum flexibility with public circulation in one long, south facing circulation hall, with entrances at both ends. Rigging and service access is at the opposite side of the exhibition halls, through a service court to the north.

The materials are limited to fair-faced in-situ concrete, steel and glass, with a simple and precise detailing. The horizontality of the long hall is emphasised in the detailing of the concrete.

Architects: Arne Henriksen Arkitekter AS and Bystrup Arkitekter MAA MDD

Norges Varemesse
Publisert på nett 17. august 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 1 – 2003. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.