Kirkengen økologiske hagebygd

Kirkengen var et småbruk, vakkert beliggende inntil Glomma, som hadde ligget brakk i noen år. Eieren ønsket å lage et moderne miljøvennlig kolonihageområde. Pro­sjektet består av fritidsboliger med produktive hager, planlagt i tråd med økologiske prinsipper og tilpasset sted og klima. Det ble laget en reguleringsplan for hele bruket.


Hagebygdens beliggenhet på høyden ved Glomma.

Hagebygdens beliggenhet på høyden ved Glomma.

Holiday homes grouped on a small rise by the river Glomma.

Kirkengen økologiske hagebygd
Plan Boligtype A1

Plan Boligtype A1

Plan house type A1

Plan Boligtype B1

Plan Boligtype B1

Plan house type B1

Arkitektens beskrivelse

Herskende vindretninger er en kjølig vintervind fra nord, og en mildere sommervind fra syd. Tradisjonelt er bebyggelsen plassert på høydene i dette landskapet, både for å sikre mot leirras, og for å unngå kalde dalsøkk. Bebyggelsen er samlet for å frigjøre mest mulig areal til dyrking, og gruppert slik at det følger høydene i landskapet. De nye fritidsboligene er samlet i tun og orientert slik at de kan utnytte sola og samtidig skjerme uteområdene mikroklimatisk. Mot nord i et fuktig dalsøkk er det laget en dam, og den eksisterende beplantningen i randsonen er styrket slik at det dannes et lebelte. Det er avsatt områder til ballspill og lek på lune steder.

Fritidsboligene er tilpasset lokal bygge­skikk og formet for å minske energibruk. De er bygget av miljøvennlige materialer, med diffusjonsåpne konstruksjoner og naturlig ventilasjon. Det er brukt i hovedsak trematerialer, isolasjon av cellulosefiber, taktekking av tegl, og fliser i våtrom. Planløsnin­gen er laget slik at det er lett å utvide/bygge på husene.

Husene er helårsisolert, lukket mot nord, og mer åpent med mulighet for drivhus mot syd eller vest. Det er brukt fornybare energikilder til vann- og romoppvarming. En solfanger på taket mot syd produserer varmtvann, og vedkomfyr benyttes til romoppvarming. 

English Summary
Ecological holiday homes, Skiptvedt

Architect: Hille Melbye Arkitekter AS

Located on the land of a former smallholding along the Glomma river, this group of holiday homes and allotments has been laid out according to traditional principles of land use, placing buildings on elevated ground to avoid subsidence and cold holes. Gathering the houses together frees land for gardening, maximises solar gain and creates sheltered outdoor spaces. The construction uses healthy materials, sustainable energy sources and minimises energy loss.

Byggekust nr. 1 2004
Publisert på nett 20. september 2019. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 1 – 2004. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.