Fra samværsrom sett mot vest.

Hytte innside ut

Hytte innside ut

Atkomst fra vest.

Atkomst fra vest.

Access from the west.

Fra samværsrom sett mot vest.

Fra samværsrom sett mot vest.

Shared room, westward view.

Fra samværsrom mot uterommet.

Fra samværsrom mot uterommet.

View from the shared room towards the outside space.

Kjøkken.

Kjøkken.

Kitchen.

 
Hytte innside ut
Fasade mot nordøst.

Fasade mot nordøst.

View from north-east.

Plan

Plan

Plan

Konseptdiagram og snitt

Konseptdiagram og snitt

Consept diagram and section

Arkitektens beskrivelse

Å forme en hytte er knyttet til det grunnleggende ved å bo. Livet går i sirkel mellom enkle oppgaver. Derfor er programmet basalt: lage mat, spise, sove, vaske seg, være sammen.

Tomten ligger ytterst på Papperøy i Hvaler kommune. Den består av et platå i et landskap med store variasjoner mellom dype kløfter og flate partier med lav vegetasjon. Området ligger på et høydedrag (25 moh.) som er vindutsatt og med panorama ut mot havet og horisonten. 

Ideen med bygningen er enkel – husets arkitektoniske løsning er et resultat av et begrenset program som er formet konsekvent etter stedets retninger, klima og topografi. 

Jeg ønsket å se på arkitektur som klær; man er omgitt av en fysisk hinne som beskytter mot klimaet, samtidig som man er ute. Derfor er bygningskroppen gjennomgående slank og rommene små – inne er alltid nær ute. Bygningsmassen omslutter et uterom slik at innside blir ut. Dette gir variasjoner med sjikt av rom; innenfra ser man ut på et rom som henvender seg til et innerom som igjen henvender seg til nok et uterom.

Bygget står på peler direkte på fjell og har en trekonstruksjon med enkelte avstivninger i stål. Bygget er kledd med ubehandlet liggende kjerneved av dobbelfalsede eikebord innfestet med syrefaste skruer. Alle horisontale dekker ute er i lerk. Alle flater inne er kledd med ubehandlet bjerk – i himling og på vegger det kryssfiner og på gulv heltre. Det er anvendt energiglass. Der hvor det ikke er åpningsfelter, er glasset kun fuget inn. 

English Summary
Cabin inside out

Architects: Reiulf Ramstad Arkitekter AS

Designing a cabin has to do with the basics of living: cooking, eating, sleeping, washing, being together. This site on an island in the south coast of Norway consists of a plateau in a -varied landscape of rock and low forest. It is windy, but has a wide view of the ocean.

The solution is simple. The architecture is like a set of clothes, protecting your from the weather even when you are outside. The rooms are small, and the slender building volume shelters an outdoor space – inside and outside blend together.

Hytte innside ut
Publisert på nett 20. mars 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 7 – 2007. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.