Green House er planlagt for å gi noe tilbake til omgivelsene, men beboerne i første etasje har hatt en utfordring med at folk overnatter på terrassene deres. – Overgangen mellom det som er privat og offentlig er ikke tydelig nok, sier Vidar Knutsen.

Green House – D36

 
– Den grønne fasaden erstatter trærne som sto her før, sier Vidar Knutsen, Element Arkitekter. Takhagene er både fellesområder og private, grønne rom i byen. 

– Den grønne fasaden erstatter trærne som sto her før, sier Vidar Knutsen, Element Arkitekter. Takhagene er både fellesområder og private, grønne rom i byen. 

– The green facade replaces the trees that used to be here, says Vidar Knutsen, Element Arkitekter. The roof gardens offer both private and communal green space.

 
Green House – D36
 
Green House – D36
Green House er planlagt for å gi noe tilbake til omgivelsene, men beboerne i første etasje har hatt en utfordring med at folk overnatter på terrassene deres. – Overgangen mellom det som er privat og offentlig er ikke tydelig nok, sier Vidar Knutsen.

Green House er planlagt for å gi noe tilbake til omgivelsene, men beboerne i første etasje har hatt en utfordring med at folk overnatter på terrassene deres. – Overgangen mellom det som er privat og offentlig er ikke tydelig nok, sier Vidar Knutsen.

Green House is designed to offer something back to its surroundings, but the ground floor residents have had people sleeping rough on their terraces. – The border between public and private is not clear enough, says Vidar Knutsen.

Planen er organisert slik at du hele tiden ser ut, og bak glassfasaden er det franske vinduer og balkonger. Takhøyden er på sjenerøse 2,7 meter. 

Planen er organisert slik at du hele tiden ser ut, og bak glassfasaden er det franske vinduer og balkonger. Takhøyden er på sjenerøse 2,7 meter. 

The plan is organised so that all circulation routes terminate in a view through one of the French windows. The ceiling height is a generous 2,7 metres.

 
Ifølge beboer Silje Øygarden fungerer den grønne fasadekledningen bra gjennom årstidene – fargen kommer tydeligere frem om vinteren, mens den i sommer-halvåret blandes inn i utsikten.– Utenfra virker det nok mer prangende enn når man er inne, for da går det i ett med naturen, sier hun. 

Ifølge beboer Silje Øygarden fungerer den grønne fasadekledningen bra gjennom årstidene – fargen kommer tydeligere frem om vinteren, mens den i sommer-halvåret blandes inn i utsikten.– Utenfra virker det nok mer prangende enn når man er inne, for da går det i ett med naturen, sier hun. 

– The green facade works well all year round, says resident Silje Øygarden. – It probably looks more dominating from the outside than from the inside, where it blends with the natural view.

 
Green House – D36
I varmen bak den grønne fasaden trives potteplantene. Fasaden virker som en oppvarmende jakke rundt bygget. Det trengs ikke mye sollys om våren før det blir veldig varmt inne, forklarer beboerne. 

I varmen bak den grønne fasaden trives potteplantene. Fasaden virker som en oppvarmende jakke rundt bygget. Det trengs ikke mye sollys om våren før det blir veldig varmt inne, forklarer beboerne. 

The glass facade shelters the building. It doesn’t take much sun before it gets substantially warmer inside, say the residents.

Green House – D36
– Dette er takhager, ikke takterrasser, presiserer Vidar Knutsen, Element Arkitekter. Taket er delt opp i små private parsellhager der man for eksempel kan dyrke grønnsaker, og fellesområder.

– Dette er takhager, ikke takterrasser, presiserer Vidar Knutsen, Element Arkitekter. Taket er delt opp i små private parsellhager der man for eksempel kan dyrke grønnsaker, og fellesområder.

– These are roof gardens, not roof terraces, says Vidar Knutsen, Element Arkitekter. The soil is good enough for vegetables. The roof is divided into private allotments and communal areas.

Glassfasaden er utviklet som et FOU-samarbeid mellom arkitekten og leverandørene. Lagene i fasaden gir mulighet for åpninger, relieffvirkninger og energifordeler. 

Glassfasaden er utviklet som et FOU-samarbeid mellom arkitekten og leverandørene. Lagene i fasaden gir mulighet for åpninger, relieffvirkninger og energifordeler. 

The glass facade is developed as a research-and-development collaboration between the architect and the manufacturers.

 
Green House – D36
Situasjonsplan.

Situasjonsplan.

Location plan.

Grunnplan, 1. et. 1. Hovedinngang, 2. Dekke, 3. Avfall, 4. Gangsti, 5. Næring (Dundas Footwere), 6. Lager næring, 7. Nabohus.

Grunnplan, 1. et. 1. Hovedinngang, 2. Dekke, 3. Avfall, 4. Gangsti, 5. Næring (Dundas Footwere), 6. Lager næring, 7. Nabohus.

Ground floor plan. 1. Main entrance, 2. Terrace, 3. Refuse store, 4. Pathway, 5. Commercial, 6. Storage, 7. Next door building.

Planen legger også opp til at hver leilighet har to oppholdsområder. – Her er det skapt rom for mange scenarioer innenfor få kvadratmeter, sier Mari Smørgrav. 
 

Planen legger også opp til at hver leilighet har to oppholdsområder. – Her er det skapt rom for mange scenarioer innenfor få kvadratmeter, sier Mari Smørgrav. 

Each of the apartments has two living zones. – There is room for many scenarios within very few square metres, says Mari Smørgrav.

5.-6. etasje. 

5.-6. etasje. 

4th-5th floor. 

Takplan, takhager. 7. Nabohus, 8. Private allotments, 9. Communal areas, 10. Shower.

Takplan, takhager. 7. Nabohus, 8. Private allotments, 9. Communal areas, 10. Shower.

Plan of roof gardens.  7. Next door building., 8. Leilighetsparseller, 9. Fellesområde, 10. Dusj.

Detaljsnitt.

Detaljsnitt.

Detail section.

Lengdesnitt.

Lengdesnitt.

Long section.

Helge Mamen, deleier i Dundas skobutikk i første etasje, er komfortabel med at butikken er blitt et samlingssted for beboerne i huset. 

Helge Mamen, deleier i Dundas skobutikk i første etasje, er komfortabel med at butikken er blitt et samlingssted for beboerne i huset. 

Helge Mamen, one of the owners of Dundas, is comfortable with the Green House residents using his ground floor shoe shop as a common room.

Fellesområdene på taket brukes overraskende mye, kan beboerne fortelle. De private balkongene og parsellene brukes mindre, til fordel for det sosiale samværet med de andre i huset. 

Fellesområdene på taket brukes overraskende mye, kan beboerne fortelle. De private balkongene og parsellene brukes mindre, til fordel for det sosiale samværet med de andre i huset. 

The biggest surprise has been how much the communal areas on the roof are actually used, according to the residents.

Arkitektens beskrivelse

D36, 21 kompakte leiligheter og en liten skobutikk på Oslos østkant, er et innspill i debatten om bo- og boligkvalitet i tett by. De viktigste kvalitetene i leilighetene handler om lys og luft: takhøyden er på 2,7 meter, i kombinasjon med franske balkonger; i tillegg ser du ut når du kommer inn i leiligheten, istedenfor “å møte veggen” eller døra til toalettet. Takhagen er det grønne møtestedet hvor du kan dyrke dine egne grønnsaker og se utover byens tak.

En vellykket totalentreprise

D36 ble gjennomført som en totalentreprise, en “farlig” og ofte fordyrende entrepriseform. I en typisk norsk totalentreprise 

legges det til grunn en enkel funksjonsbeskrivelse med store rom for tolkninger med hensyn til kvalitetsnivå. Arkitekt tiltransporteres entreprenør, og de tekniske rådgiverne skiftes ut etter godkjent rammesøknad. Tverrfaglig kunnskap og eierskap – og ikke minst ansvar for løsninger og kvalitet – går tapt. 

“Det var to grunner til at totalentrepriseformen ble vellykket i D36. Det ene var at arkitekt ble værende på byggherresiden, det andre var at entreprenøren hadde satt seg grundig inn i tegningene og faktisk tilbudt det som var beskrevet.”

Det var to grunner til at totalentrepriseformen likevel ble vellykket i D36. Det ene var at arkitekt ble værende på byggherresiden, etter vår mening helt avgjørende for å sikre at beskrevet kvalitet ble levert. Det andre var at Eide-entreprenør fra Årnes i Romerike hadde satt seg grundig inn i tegningene og faktisk tilbudt det som var beskrevet – det kan man påstå er unorsk. Sunn fornuft og gjensidig respekt gjorde samarbeidet forbilledlig.

Krisen

Det grunnleggende konseptet var at huset skulle fremstå som et “eviggrønt tre”, og slik ble det også godkjent av PBE. Ønsket var å gi noe tilbake til byen – noe som kunne glede forbipasserende og gi prosjektet en identitet i form av både relieff og fargevalg. Det ble lagt stor vekt på å tegne et så rasjonelt prosjekt som mulig – det er dyrt å bygge smått. Tydelige strategier for brann, konstruksjon, horisontale og vertikale føringer, et aksesystem på 2,4 meter, balkonger over hverandre, fire leiligheter pr. plan og gjentakelse av formater var viktige grep for å oppnå dette. Krisen kom da det ble klart at det ikke lenger var økonomi i prosjektet til å bygge den godkjente fasaden.

Veien videre

Det var bare én vei ut av krisen: å tenke nytt. “Gi oss tre uker på å finne samarbeidspartnere som kan prosjektere, levere og montere den utvendige fasaden i samarbeid med oss, innenfor den reviderte budsjettrammen”, sa vi. Forutsetningen var at byggherren gikk med på at “det indre huset” skulle leveres av totalentreprenør, og den utvendige fasaden skulle leveres av Element. Innen treukersfristen ble det inngått en solidarisk samarbeidsavtale mellom Element Arkitekter AS, Modum Glassindustri AS og Uppe Ltd for levering av den grønne fasaden. En risikabel strategi, men krisen ble brukt som en slags protest: hva med å utvikle et nytt fasadesystem på egen tid, som et forsknings- og utviklingsprosjekt? Er ikke det en vel så god bruk av økonomiske ressurser og kompetanse som for eksempel å delta i en åpen arkitektkonkurranse? Våre samarbeidspartnere leverte sine produkter og tjenester til kostpris, og gikk dermed “break even”. Fasaden ble levert og montert til avtalt pris til avtalt tid. 

Smekk på fingrene

For å få til fire leiligheter per plan, som var en forutsetning for å realisere prosjektet, utviklet Element en lavbudsjett-innovasjon for å løse vinkelsmitteproblematikken, godkjent av to uavhengige og anerkjente brannrådgivingsselskap. To uker før innflytting varslet PBE tilsyn på brann og personsikkerhet. Innovasjonen ble ikke godkjent, heller ikke av brann- og redningsetaten. Krise nummer to; brukstillatelsen stod i fare. Det endte med at både arkitekt og brannkonsulenter måtte legge inn utallige arbeidstimer, blant annet for å utarbeide en strålingsberegning. Resultatet var at den opprinnelige innovasjonen var vesentlig bedre enn en preakseptert løsning. Kunne ikke tilsynet ha stolt på kompetansen når tre firmaer legger sine ansvarsretter bak en løsning? Verken byggherre eller entreprenør ville betale for disse timene. PBEs tilsynsavdeling burde fått hele regningen. 

Det ferdige bygget

Infill AS er en visjonær og kvalitetsbevisst byggherre som tar ansvar i byutviklingen. Byggherren tjente penger på dette prosjektet, det er viktig, ellers forsvinner det forretningsmessige grunnlaget. At arkitekthonoraret kunne vært høyere i forbindelse med utvikling av fasaden betyr lite; arkitekthonoraret utgjør uansett en forsvinnende liten del av den totale investeringen i et byggeprosjekt. D36 har nå snart stått ferdig i to år. Kombinasjonen av dagslys og kubikkmeter ser ut til å virke positivt for opplevelsen og trivselen i leilighetene. Dundas Footwear melder at de trives på hjørnet i første etasje, og butikken gir liv til gaten. De tre fuglekassene på fasadene er innflyttet av byens fugler og takhagene blir frodigere og frodigere. Det mest overraskende er likevel hvordag takhagen ser ut til å fungere i forhold til det sosiale samholdet. De private balkongene brukes mindre enn forventet, til fordel for gode stunder med naboer og venner på taket. Utover det sosiale er takets viktigste funksjon at den sjenerøse jorddybden fordrøyer regnvannet. Styrtregn er et økende problem i byer, et større samfunnsøkonomisk problem enn flom og en stor klimautfordring også globalt.

Byene våre vokser og fortetting med kvalitet er avgjørende. Håpet er at D36 kan bidra til en konstruktiv diskusjon omkring bo- og boligkvalitet, og være en påminnelse om viktigheten av økonomisk støtte til innovasjon, forskning og utvikling også innen arkitekturfeltet.

Fakta

Kristina Ketola Bore har snakket med noen av dem som flyttet inn da det grønne huset sto ferdig for to år siden. Les hennes artikkel her.

English Summary
Green House – D36, Oslo

Architects: Element Arkitekter AS

D36 is a contribution to the discussions about quality of life in the dense city. With French windows and a ceiling height of 2,7 metres, the views of the surroundings are part of the plan. The project was realised through a design-and-build contract, a model that worked because the architect remained on the client side throughout, and because of a conscientious contractor who actually read (and priced) the specification. The façade was developed as a research project by the architect and the specialist contractors. The project has a sound commercial basis.

The building is intended as an “evergreen tree” in the city. In addition to the water retaining function of the green roof, the most surprising element has been that the communal areas of the roof garden are actually used more than the private plots.

Green House – D36
Publisert på nett 01. februar 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 7 – 2015. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.