Team Snøhetta: Perspektiv fra Youngstorget. Snøhetta foreslår at Youngstorget blir den nye inngangen til Regjeringskvartalet. Foto: Team Snøhetta
Foto: Team Snøhetta

Folk

Team Snøhetta

Arkitekt:
Snøhetta AS

Det må være balanse mellom tilgjengelighet og sikkerhet, mener Team Snøhetta. De gjør Youngstorget til den nye inngangsplassen til Regjeringskvartalet, og en passasje opp til Akersgata forbinder øst og vest. Tre nye miljøoptimaliserte tårn gjør det tydelig hvor i byen statsmakten holder til.


Plan Foto: Team Snøhetta

Plan

Plan

Foto: Team Snøhetta
Team Snøhetta: Perspektiv fra Youngstorget. Snøhetta foreslår at Youngstorget blir den nye inngangen til Regjeringskvartalet. Foto: Team Snøhetta

Team Snøhetta: Perspektiv fra Youngstorget. Snøhetta foreslår at Youngstorget blir den nye inngangen til Regjeringskvartalet.

Team Snøhetta: Perspective from Youngstorget Square, the new entrance to the Government Quarter.

Foto: Team Snøhetta
Arkitektens beskrivelse

Oslo fortjener et integrert, tilgjengelig og sentrumsnært regjeringskvartal. Statsmakten skal være synlig der folk er. Tilgjengelighet og sikkerhet må balanseres for å sikre integrering og demokratisk representasjon. Regjeringskvartalet skal være en del av byen, ikke en øy i byen. Demokratiet står i sentrum. Den største risikoen er privatbilisme. Den forsvinner fra området når byggeprosessen starter og nye byrom åpnes i 2024. 

 • Sikkerhet: Regjeringskvartalet sikres ved å stenge Akersgata og Møllergata for privat biltrafikk. 
 • Historisk tilknytning: Youngstorget blir den nye inngangsplassen til Regjeringskvartalet. Vi beskyttes av vår egen historie. 
 • Inngang: Møllergata 19 bygges om til en stor og luftig inngangshall. 
 • Tilgjengelighet: En svakt skrånende Regjeringspassasje forbinder Storgata, Folketeaterpassasjen, Torggata og Youngstorget med Akersgata og Regjeringsparken. Nye forbindelser mellom øst og vest. 
 • Folkeliv: Regjeringspassasjen er mangfoldig, åpen og inkluderende. 
 • Synlighet: Tre nye trekanttårn tydeliggjør regjeringens plassering i Oslo. 
 • Integrering: Ny bebyggelse etableres helt fram til fortauet i Møllergata og følger gateløpet. 
 • Byliv: Handel og servicetilbud plasseres ut mot Møllergata, på gateplan, i den sørlige og nordlige fløyen. 
 • Miljø: Tårnformene følger miljøkrav for powerhouse-standard. Gang og sykkel har full prioritering. Nytt kollektivstopp i Regjeringskvartalet. 
 • Bevaring: H-blokka får stå helt fritt og restaureres. G-blokka bevares og minnelunden for 22. juli 2011 plasseres mellom de to byggene. Y-blokka flyttes til Tøyen.
 • Parker: Regjeringsparken har to hoveddeler: den nye Akerskogen og et mangfoldig bygulv. 
“Masterplanen viser en tydelig sammenheng mellom bygg og landskap, hvor folk har prioritet på bakkeplan.”

Byplangrep: Oslo 2024 – grønn mobilitet  Ved å stenge Akersgata og Møller-gata for privat biltrafikk, gjøres det en tydelig prioritering av grønn mobilitet i Oslo sentrum. Det nye trafikkhierarkiet prioriterer gående og syklende i gatebildet. Kollektivtilbudet utvides og forsterkes med nytt kollektivknutepunkt i RKV. Varelevering begrenses til definerte soner og leveringsformer, mens VIP-transport bare gjennomføres med miljøvennlige kjøretøy. De nye gang- og sykkelveiene danner et finmasket nettverk av tverrforbindelser gjennom det nye RKVs område.  RKV 2024-2064: Blå-grønne strukturer  De overordnede blå og grønne strukturene i Oslo er preget av de sammenhengende grønne dragene langs vassdragene ned til Oslofjorden. I nærområdet er dette representert ved Akerselva øst for området. Slottsparken i vest, samt St. Hanshaugen og Vår Frelsers gravlund i nord, er eksisterende viktige grønne lunger i byen. Vi ønsker å lage en byskog i sentrum som utvider det eksisterende grønne draget på Akersryggen og forbinder det med Kristparken, Kristkirkegården og Scharndorffs plass rett nord for RKV. For å skape en inviterende, raus og grønn offentlig parkstruktur, må det gis nok plass til den nye Akerskogen.  Masterplan for folk  Det er byrommene som er viktigst. Det er her folk ferdes og møtes i byen, og det er byrommene som definerer den nye Regjeringsparken. Masterplanen viser en tydelig sammenheng mellom bygg og landskap, hvor folk har prioritet på bakkeplan. De nye ikonografiske tårnene er arbeidsplasser og reflekterer demokratiet i det vertikale planet. 

Publikum tar plass på bakkeplan: Horisontalt = Offentlig.
Regjeringsfunksjonene tar plass i bygningene: Vertikalt = Privat.

Fakta

Team snøhetta har løst oppgave B: “konsentrert”

English Summary
People

Proposal by Team Snøhetta – Snøhetta (NO), SINTEF Byggforsk (NO), Arup (UK)

Team Snøhetta aims to create an integrated an accessible government centre, which is part of the city, not an island. The public occupies the ground, the horizontal plane. Vertical means private. Excluding private vehicles is the main security measure, while a new pedestrian connection is created by opening a new main entrance from the Youngstorget Square, connecting east and west. Three new office towers, shaped to maximise environmental potential, emphasise the place of government in the city.

Folk
Publisert på nett 13. februar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 2015. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.