Egen bolig, Oslo

Med hagerommet som husets sentralrom

Arkitekt: Stein Halvorsen

Midt i koloritten av etablert villabebyggelse, alskens typehusvarianter og større boligkomplekser, ble det å forme tomten og etablere et sted likeså utfordrende som å forme selve huset. Oppgaven ble å sette en ganske tradisjonell, nøktern liten bygningskropp inn i landskapet — nærmest som et anneks til hovedbølet. Sammen med den avskjermede vestvendte hagen fremstår prosjektet som et anlegg der hagerommet er husets sentralrom. Veggene i hagerommet er gitt ved en gammel granhekk i vest, ved en nyplantet hekk i syd, ved en betongvegg i nord og husets østre vegg mot øst. Utsikten mot nabohagene i vest beriker det store oppholdsrommet i øverste etasje. 

Egen bolig, Oslo
Egen bolig, Oslo
Egen bolig, Oslo
1
Egen bolig, Oslo
Egen bolig, Oslo
2
Egen bolig, Oslo
Egen bolig, Oslo
3
Egen bolig, Oslo
Publisert på nett 18. august 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 1994. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.