Team MVRDV: Den norske hagen. Fra visjonsforslaget med en øvre sammenhengende ring.  Foto: Team MVRDV
Foto: Team MVRDV

Den samlende ringen

Team MVRDV

Hvordan skal et nytt konsentrert regjeringssenter gi fysiske rammer for framtidens demokrati? Team MVRDV legger kontorarbeidsplassene i en ring rundt kvartalets yttergrense, som ramme rundt en stor urban hage – et sted i byen der borgere og statstilsatte kan møtes.


Plan Foto: Team MVRDV

Plan

Plan

Foto: Team MVRDV
Team MVRDV: Den norske hagen. Fra visjonsforslaget med en øvre sammenhengende ring.  Foto: Team MVRDV

Team MVRDV: Den norske hagen. Fra visjonsforslaget med en øvre sammenhengende ring. 

Team MVRDV: The Norwegian Garden. From the vision proposal, with a connecting upper ring.

Foto: Team MVRDV
 
Den samlende ringen Foto: Team MVRDV

Den samlende ringen

Foto: Team MVRDV
 
Demokratiske modeller Foto: Team MVRDV

Demokratiske modeller

Foto: Team MVRDV
Arkitektens beskrivelse

Norges svar på 22.juli-tragedien var “mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet, men aldri naivitet”. Denne reaksjonen fikk mye positiv internasjonal oppmerksomhet, men hva betyr det å møte terrorisme med mer åpenhet og demokrati? Valget av ett konsentrert regjeringssenter som samler aller departement er kraftfullt. Det åpner for fleksibilitet over tid. Det skaper en følelse av samhandling framfor separasjon. Men hvilket bygningskompleks og hvilken arkitektur svarer best på forventningene til framtidige fysiske rammer for demokrati? Hva kan et slikt prosjekt gi til de ansatte i RKV, til byen og til nasjonen? Hvordan kan vi skape et humant regjeringskvartal som er grønnere, mer åpent og uten nye høybygg? 

Konsept: Den samlende ringen

En ”ring” av kontorarbeidsplasser langs kvartalets grenselinje gir de omkringliggende gatene nye fasader. Gaterommene rekvalifiseres gjennom offentlig bruk av gateplanet. Sokkelen i ringen kan romme møteplasser av ulike format, utstillingslokaler for departementene, pressebarer, restauranter, internettkafeer og handel som kan vitalisere gatene. Konsentrasjonen av departementstilsatte garanterer halvveis for suksess, resten vil en ny gjennomstrømming av forgjengere og syklister skape. Brede fortau sikrer mot fare.

“Bygningsringen er ikke lukket, men åpen og porøs, og tillater tilgjengelighet for alle fra alle retninger.”

Oppover får kontorene utsyn til en levende by. Det nye regjeringskvartalet vil forbinde heller enn å separere. 

Hagen 

Ringens innside definerer og skaper en stor, ny urban hage. Denne kan med fordel beplantes med arter hentet fra norske landskap, både gresstyper og lyng, trær og busker, mose og lav, med innslag av stein og sva, bjørk og bær og blomster. Regjeringens hage skal være en ny destinasjon for både brukere og tilreisende, et symbol for Norges styresmakter. Her kommer ministre og andre statstilsatte gående og på sykkel, og kan mingle med folk i kafeene og på terrassene.

Human regjering

Et horisontalt organiseringsprinsipp åpner for et relativt lavt regjeringskompleks og en sømløs sammenkopling med den bymessige konteksten, et svar som tilsynelatende tilstreber likhet snarere enn kontrast overfor den omliggende byen. Det nye regjeringskvartalet imponerer ikke med størrelse og høyde, men med tilgjengelighet og humanisme, det er relativt lavt, åpent, tilgjengelig og dermed offentlig i ordets videste og mest demokratiske betydning. 

Åpen ring 

Bygningsringen er ikke lukket, men åpen og porøs, og tillater tilgjengelighet for alle fra alle retninger, den bevarer og definerer vesentlige oversyn, og den integrerer eksisterende bygninger i komplekset. Det er som om alle forbindelser med den øvrige byen blir monumentalisert og forsterket her. Ringen leder til en rekke ulike portrom, hvert med sin egen dimensjon, form, behandling og historie.

Demokratiske modeller: Tolv konsepter 

Hvordan tilnærmer man seg en så kompleks og unik oppgave som RKV?

På den ene siden er oppdragsgivers ønske å frambringe et stort spekter av ideer, men på den andre siden gir selve oppgaveformuleringen mange begrensende føringer. Team MVRDV valgte derfor å begynne arbeidet med en brainstorming hvor tolv konsepter ble testet.

Referendum

Hvordan bestemmer man hvilke ideer som er mer interessante eller relevante for videre arbeid? Kan disse beslutningene tas mer demokratisk, slik at de blir resultat av en felles bestrebelse? For å få umiddelbare reaksjoner og kommentarer til de tolv modellene arrangerte vi en ”folkeavstemning” blant alle deltakerne på midtveisseminaret.

Resultatet er ikke avgjørende, mer et utrykk for hva vi som gruppe mener er viktig for videreutviklingen av RKV. De prinsippene som fikk flest stemmer var: Blandet, Tilgjengelig og Forbundet. Modellene med flest stemmer var: Distrikt, Ås og Tårn. Dette danner utgangspunkt for videre diskusjon og for utviklingen av våre forslag til et framtidig RKV. 

Felles for alle er ønsket om utvikling av en stor, grønn, åpen, offentlig plass. 


Team MVRDV har løst oppgave B: “konsentrert”

English Summary
The Unifying Ring – The Norwegian Garden

Proposal by Team MVRDV – MVRDV (NL), SAAHA AS (NO), Lala Tøyen AS (NO), MIGRANT AS (NO), IARK AS (NO), HOVIND AS (NO), Degree of Freedom AS, Engineers (NO/ES)

A “ring” of office spaces along the perimeter of the site gives new facades to the surrounding streets, with public programmes at street level. Inside the ring is a large, new urban garden, planted with Norwegian species; grasses and heather, trees and mosses, flowers and berries – a destination for users and tourists, a symbol for Norwegian government. A mainly horizontal organisation enables a low complex, fitting seamlessly into its urban context rather than contrasting it. The new government quarter is accessible and human, open and accessible – public in the most democratic sense of the word.

Den samlende ringen
Publisert på nett 13. februar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 2015. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.