Bekkestua stasjon. Fra perrongen.

Bekkestua stasjon, Bærum

Forbindelsenes hus

Arne Henriksens stasjonsbygg på Bekkestua i Bærum knytter sammen buss og bane, oppe og nede, i et konstruktivt klart knutepunkt.


Stasjonen forbinder gang- og sykkelveinettet i nye Bekkestua sentrum med bilvei, bussruter og tog- og trikkelinjer.

Stasjonen forbinder gang- og sykkelveinettet i nye Bekkestua sentrum med bilvei, bussruter og tog- og trikkelinjer.

The station connects the pedestrian- and bicycle routes through the new Bekkestua centre with car- and bus traffic, tramways and the train below.

Bekkestua stasjon. Fra perrongen.

Bekkestua stasjon. Fra perrongen.

Bekkestua Station, the plattform.

Den nedhengte trekonstruksjonen gir ly både for rampen og perrongen under.

Den nedhengte trekonstruksjonen gir ly både for rampen og perrongen under.

The suspended timber structure gives weather protection to the ramp as well as the platform below.

Tynne lexanplater skrudd utenpå konstruksjonen skjermer for vind og regn.

Tynne lexanplater skrudd utenpå konstruksjonen skjermer for vind og regn.

Thin Lexan sheets are fixed to the outside of the structure.

Detaljering og materialbruk er enkel. –Konstruksjonen er arkitekturens kjerne, sier Arne Henriksen.

Detaljering og materialbruk er enkel. –Konstruksjonen er arkitekturens kjerne, sier Arne Henriksen.

Detailing and materials are kept simple. –The structure is the core of the architecture, says Arne Henriksen.

12. Gang - og sykkelveg 13. Endespor trikk 14. CL inngående T-banespor 15. CL utgående T-banespor 16. Jens Rings vei 17. Adkomst P-hus 18. Bekkestua bussterminal 19. Bekkestua handelshus 20. Galleri med forretninger 21. Gamle Ringeriksvei 22. Til Bekkestuaveien

12. Gang - og sykkelveg 13. Endespor trikk 14. CL inngående T-banespor 15. CL utgående T-banespor 16. Jens Rings vei 17. Adkomst P-hus 18. Bekkestua bussterminal 19. Bekkestua handelshus 20. Galleri med forretninger 21. Gamle Ringeriksvei 22. Til Bekkestuaveien

12. Pedestrian- and bicycle route 13. End track for tramway 14. CL incoming metro track 15. CL outgoing metro track 16. Jens Rings vei 17. Entrance from parking 18. Bekkestua bus terminal 19. Bekkestua shopping mall 20. Gallery with shops 21. Gamle Ringeriksvei 22. To Bekkestuaveien

Oppriss av stasjonen og konstruksjonen. Plan av perrong med tilstøtende trafikk. 1. Plattform for trikken 2. Personalhus 3. Inngående plattformside 4. Utgående plattformside 5. Trapp til adkomst fra øst 6. Rampe til stasjonstorg 7. Trapp til stasjonstorg 8. Stasjonstorg 9. Rampe til bussterminal og taxi 10. Adkomst fra handelshus 11. Adkomst fra Bekkestua-veien

Oppriss av stasjonen og konstruksjonen. Plan av perrong med tilstøtende trafikk. 1. Plattform for trikken 2. Personalhus 3. Inngående plattformside 4. Utgående plattformside 5. Trapp til adkomst fra øst 6. Rampe til stasjonstorg 7. Trapp til stasjonstorg 8. Stasjonstorg 9. Rampe til bussterminal og taxi 10. Adkomst fra handelshus 11. Adkomst fra Bekkestua-veien

Side elevation of the station and the structure. Plan of platform with surrounding traffic. 1. Platform for tramway 2. Staff shelter 3. Incoming platform 4. Outgoing platform 5. Stair to eastern entrance 6. Ramp to station plaza 7. Stair to station plaza 8. Station plaza 9. Ramp to bus terminal and taxi 10. Entrance from mall 11. Entrance from Bekkestuaveien

Snitt A-A, gjennom perrong og rampe.

Snitt A-A, gjennom perrong og rampe.

Section A-A through platform and ramp. 

Snitt B-B, gjennom perrong. 

Snitt B-B, gjennom perrong. 

Section B-B through platform. 

Arkitektens beskrivelse

I forbindelse med at Kolsåsbanen blir oppgradert til T-banestandard er det bygget nye stasjoner på strekningen. De fleste har sideplattformer med standard T-banebelysning og -møblering, men på Bekkestua ble det av flere grunner valgt midtplattformløsning. Bekkestua har vokst til å bli et av Bærums viktigste kollektivknutepunkter med buss og bane. Det har skjedd en stor utbygging av leiligheter og forretningsbygg, slik at Bekkestua i dag framstår som en liten by. Stasjonen ligger sentralt, omgitt av de viktigste sentrumsfunksjonene, og med busstasjon i umiddelbar nærhet. Stasjonen skal også være endestasjon for trikken på Lilleakerbanen.

En viktig oppgave for stasjonen var å gi størst mulig tilgjengelighet fra omkringliggende gate- og veistruktur. Fra en broforbindelse som forbinder nord- og sørsiden av Bekkstua er det anlagt et stasjonstorg med sykkelparkering og beplantning. Fra torget er det trapp og rampe ned til plattformen og rampe og heis opp til øvre nivå der buss- og taxistasjonen ligger. Lenger øst er det også anlagt en tilførselsrampe med trapp til plattform. Her er også et trappehus med forbindelse ned til gang- og sykkelveien langs nordsiden av banen. 

Taket over plattformen følger publikumsbevegelsene i rampe og trapp. Dette enkle grepet gir en synlig markering av de to nedgangene til stasjonen. Selve plattform-konstruksjonen er, som tidligere takkonstruksjoner fra vårt kontor, basert på en enkel geometri. Laminerte dragere er lagt på tvers av en midtstilt stålkonstruksjon. Når taket skrår opp over rampen eller trappen, går det doble stolper ned som skråstives mot bjelkene. En kledning av tynne Lexanplater hindrer at regn og snø driver inn på plattformen. I taket er det taktro og et overlys i midtsonen. Alt tre er furu.

Rampe- og trappekonstruksjonen er i plasstøpt betong, understøttet av en karakteristisk V-søyle. Rekkverk er i galvanisert stål. Skilting, informasjon og møblering er utført i henhold til T-banens standard. På plattformen er det et lite betonghus som stiver av takkonstruksjonen og tjener som oppholdsrom for trikkepersonalet.

Universell utforming

Bekkestua Stasjon har universell utforming (TEK 07). Rampen er 1:15 med hvilerepos for hver 0,6 m.

I trappen er det varselfelt i topp og bunn. Inntrinn og trappenese er markert med kontrastfarge i sort og hvit granitt. Det er ledelinjer til billettautomater og validatorer (kortlesere). Det er doble håndløpere i alle trapper og ramper.

English Summary
Bekkestua Station, Bærum

Architects: Arne Henriksen Arkitekter AS

Bekkestua is a central public transport node in the suburban municipality of Bærum outside Oslo, connecting bus, tramway and metro routes. The former village has been developed in recent years with housing and new commerce, and is now a small town. The station is centrally located, and a main task was to achieve maximum connectivity from surrounding roads and pedestrian infrastructure.

From the central square, stairs and a ramp lead down to the platform, while a ramp and elevator also connect up to the bus- and taxi stops. Another ramp and stair further east connects to the pedestrian- and cycle lanes.

The roof above the platform follows these movements of people along stairs and ramps. The structure is based on a simple geometry with laminated timber beams laid on a central steel structure. Thin Lexan sheets give weather protection. The ramps and stairs are in in-situ concrete, supported by a V-shaped column. 

Bekkestua stasjon, Bærum
Publisert på nett 22. februar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 2012. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.