Tunet med Låven og Vognskjulet: nye bygninger som samsvarer med de opprinnelige. 

Arveset Gård

Rehabilitering

I prosjektet for ­Arveset gård på Alna skal ­rehabiliteringen av det gamle gårdsanlegget gi beboerne ­mulighet til rehabilitering av ­hverdagen.


Tunet med Låven og Vognskjulet: nye bygninger som samsvarer med de opprinnelige. 

Tunet med Låven og Vognskjulet: nye bygninger som samsvarer med de opprinnelige. 

The yard with the barn and the carriage house: new buildings that reflect the original structures.

Tunet med Låven.

Tunet med Låven.

The yard with the barn.

 
Fasaden mot tunet med gjennomgang.

Fasaden mot tunet med gjennomgang.

The barn, yardside facade.

 
Leilighetene i Låven har hver sin utsikt over jordene. 

Leilighetene i Låven har hver sin utsikt over jordene. 

The apartments in the barn each have a separate view across the fields.

Interiøret i en Låveleilighet.

Interiøret i en Låveleilighet.

Interior of one of the barn apartments.

Interiøret i en Låveleilighet.

Interiøret i en Låveleilighet.

Interior of one of the barn apartments.

Leilighetene i Låven har ryggen mot fellesområdet på tunet.

Leilighetene i Låven har ryggen mot fellesområdet på tunet.

The apartments in the barn turn their backs on the communal yard.

Leilighetene i Vognskjulet har oppholdsrom mot tunet.

Leilighetene i Vognskjulet har oppholdsrom mot tunet.

The apartments in the carriage house have living rooms that face the yard.

 
Nybyggets fasade mot tunet.

Nybyggets fasade mot tunet.

The new carriage house facade towards the yard.

Det gamle vognskjulet. Taksteinen er gjenbrukt.

Det gamle vognskjulet. Taksteinen er gjenbrukt.

The old carriage house. The roof tiles were reused on the new building.

Situasjonsplan. 1. Tunet, 2. Boliger i Låven. 3. Boliger i Vognskjulet. 4. Våningshuset med fellesarealer. 

Situasjonsplan. 1. Tunet, 2. Boliger i Låven. 3. Boliger i Vognskjulet. 4. Våningshuset med fellesarealer. 

Site plan. 1. Yard, 2. Barn apartments. 3. Carriage house apartments.

Utsnitt av arbeidstegning. Plan gjennom portrommet, “Låvetunellen”.

Utsnitt av arbeidstegning. Plan gjennom portrommet, “Låvetunellen”.

Working drawing for the “tunnel” gateway through the barn.

Plan for ti leiligheter i Låven. 1. Inngang, 2. Stue/kjøkken, 3. Bad, 4. Sov, 5. Bod, 6. Portrom, 7. Postkasser.

Plan for ti leiligheter i Låven. 1. Inngang, 2. Stue/kjøkken, 3. Bad, 4. Sov, 5. Bod, 6. Portrom, 7. Postkasser.

Plan for ten apartments in the barn. 1. Entrance, 2. Living/kitchen, 3. Bathroom, 4. Bedroom, 5. Storage, 6. Gateway, 7. Mailboxes.

Snitt gjennom en leilighet i Låven. 

Snitt gjennom en leilighet i Låven. 

Section through an apartment in the barn. 

Plan for fem leiligheter i Vognskjulet. 1. Inngang, 2. Stue/kjøkken, 3. Bad, 4. Sov. 

Plan for fem leiligheter i Vognskjulet. 1. Inngang, 2. Stue/kjøkken, 3. Bad, 4. Sov. 

Plan for five apartments in the carriage house. 1. Entrance, 2. Living/kitchen, 3. Bathroom, 4. Bedroom. 

Detaljsnitt gjennom yttervegg, Vognskjulet. 

Detaljsnitt gjennom yttervegg, Vognskjulet. 

Detail section through external wall of carriage house. 

Utsnitt av arbeidstegning. Oppriss og snitt av dørlem, skodde.

Utsnitt av arbeidstegning. Oppriss og snitt av dørlem, skodde.

Elevation and section of door shutter.

Låven. Utsnitt av arbeidstegning, snitt gjennom yttervegg. 

Låven. Utsnitt av arbeidstegning, snitt gjennom yttervegg. 

The barn. Working drawing, section through external wall. 

Arkitektens beskrivelse

Prosjektet Arveset gård, som stod ferdig i 2014, er en gjenoppføring og nytolkning av to historiske gårdsbygninger, som rommer 15 boenheter for personer med dobbeltdiagnose innen rus og psykiatri. Bygningene har beholdt sitt originale preg, men skjuler ikke sin nye bruk.

Arveset er en gammel gård i Strømsveien på Alna, som vitner om en tid da store deler av det som nå er Oslo by var landbruksarealer. Gårdstunet står på Gul liste som bevaringsverdig og inngår i Byantikvarens Verneplan for Akergårdene. Arveset er en sentral del av Groruddalens kulturhistorie og har høy kulturhistorisk verdi. Våningshuset på gården stod ferdig i 1849, men gården og tunet har røtter tilbake til 1300-tallet. 

“Det legges ikke skjul på at ­bygningene er rekonstruksjoner som nå er gjenskapt til boliger.”

Den opprinnelige planen var å sette opp midlertidige brakker for personer med lav boevne på den ubrukte delen av tomten. Dette ble avvist av Byantikvaren. Istedet ble det bygget to nye bygg på fotavtrykket av det gamle vognskjulet og låven. Den arkitektoniske utformingen ble utviklet i tett samarbeid mellom arkitekten og Byantikvaren. I form, uttrykk og størrelse samsvarer bygningene med de opprinnelige, men det legges ikke skjul på at de er rekonstruksjoner som nå er gjenskapt til boliger. Form, proporsjoner, materialbruk og farger er valgt for å gi bygningene et robust og sammenhengende preg. Boligene er konstruert med prefabrikkerte moduler, mens den utvendige kledningen er en blanding av stående og liggende trepanel, malt i engelsk rød. Låvens bølgeblikktak er en tydelig referanse til bygningens historie. Taket på vognskjulet er lagt ved gjenbruk av den opprinnelige taksteinen. 

De nye byggenes fasader har fått høye vinduspartier. Oppholdsrommene er solvendte, lyse og åpne, og alle leiligheter er robuste og tyverisikre. Boligene er fra 28 kvm til 33 kvm med stue, soverom, kjøkken og bad. Leilighetene har en enkel, men gjennomtenkt plan som er tilpasset mennesker med sammensatte utfordringer gjennom robuste og slitesterke installasjoner, materialvalg og innredninger. Samtidig skal boligene ivareta en varm og imøtekommende atmosfære.

Tunet på gården er det primære fellesrommet utendørs, og også det første man kommer til som besøkende. Våningshuset har fellesarealer hvor beboerne kan tilbringe tid med hverandre, lese eller se på TV. Våningshuset er også personalbase. Personer med dobbeltdiagnose innen rus- og psykiatri har behov for oppfølging og kan være en belastning for bomiljøet rundt. På Arveset bor de skjermet og likevel sentralt, og de har tilgjengelig personal i ukedagene.

Fakta

Les Einar Bjarki Malmquists intervju med arkitekt Christian Dahle i "Arkitektur for rehabilitering"

English Summary
Arveset Farm, Alna, Oslo

Architect: C.F. Møller Norge AS

The living units are constructed using prefab modules, clad externally with timber panelling. The metal sheet roof of the barn reflects its utilitarian history, whilst the existing roof tiles were reused on the carriage house. The robust units, which range from 28 to 33 sq.m., all have individual kitchens and bathrooms. The farmyard is the main outdoor common space, and the old farmhouse contains common rooms and staff facilities.

Arveset Gård
Publisert på nett 17. juli 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 2017. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.