Team AHO: Høyblokka. Bevaring av de historiske bygningene aktiviserer området, og optimaliserer de eksisterende ressursene og reduserer byggeperioden, mener team AHO.  Foto: Team AHO
Foto: Team AHO

Åpent kvartal

Team AHO

Arkitekt:
Team AHO

Team AHOs besvarelse er resultatet av et studentkurs, etter avtale med Statsbygg. Deres prosjekt tar utgangspunkt i symbolkraften i en historisk kontinuitet, og skal være et diskusjonsinnspill i det kommende planarbeidet.


 
Plan Foto: Team AHO

Plan

Plan

Foto: Team AHO
Team AHO: Oversiktsperspektiv. Team AHO er de eneste som har foreslått å bevare Y-blokka.  Foto: Team AHO

Team AHO: Oversiktsperspektiv. Team AHO er de eneste som har foreslått å bevare Y-blokka. 

Team AHO: Aerial perspective. Only Team AHO have suggested preserving the Y-block.

Foto: Team AHO
Team AHO: Høyblokka. Bevaring av de historiske bygningene aktiviserer området, og optimaliserer de eksisterende ressursene og reduserer byggeperioden, mener team AHO.  Foto: Team AHO

Team AHO: Høyblokka. Bevaring av de historiske bygningene aktiviserer området, og optimaliserer de eksisterende ressursene og reduserer byggeperioden, mener team AHO. 

Team AHO: The H-block. Preserving the historic structures activates the area, as well as optimizing existing resources and reducing construction time, says Team AHO.

Foto: Team AHO
Snitt gjennom Grubbegata.  Foto: Team AHO
Foto: Team AHO

Snitt gjennom Grubbegata. 

Section through Grubbegata.

Arkitektens beskrivelse

Representasjon

Regjeringskvartalet har en lang politisk historie, og er symbolsk svært viktig for Oslo. Området er unikt i verdenssammenheng på grunn av sammenstillingen av ulike maktinstitusjoner, som pressen, fagforeningene, kirken, høyesterett, politiet, Deichmann og regjeringen. På denne måten er dette ”monumentale feltet” et mikrokosmos av det norske demokratiet. Det er åpent og tilgjengelig, strategisk plassert i sentrum av Oslo og har potensial til å bli et symbol på mangfoldet i det norske samfunnet.

“Vi ønsker å aktivere byrommet mellom de ulike bygningene av politisk betydning på stedet og videreføre den historiske strukturen i området.”

Innvirkning på byen

Vi ønsker å aktivere byrommet mellom de ulike bygningene av politisk betydning på stedet og videreføre den historiske strukturen i området. Forholdet mellom trafikken på ringveien og de myke trafikantene som passerer gjennom området er komplisert, og mangelen på gode forbindelser isolerer området fra sin bysammenheng. Som et resultat framstår de historiske bygningene som fragmenter, uten relasjon til hverandre eller til byen.

Området framstår som tomt, ugjennomtrengelig og utrygt – motsatsen til hvordan man vil betegne et fungerende demokrati.

Utfordringen ved å bygge nye kontorer for departementene på ett sted er å forene kravet om høy sikkerhet med ønsket om en åpen by. Det er på bakkeplanet denne utfordringen er størst, og det er derfor vår strategi å se på dette som det viktigste handlingsrommet for en god framtidig løsning.

Opplevelse

Ved å lage nye forbindelser gjennom området og tilgjengeliggjøre det for myke trafikanter, forsøker vi å forsterke opplevelsen av det offentlige – både for regjeringsansatte, besøkende og byens innbyggere. Vi tilfører området grønne “lunger” samt  kommersielt og kulturelt program. En gjenoppbygging av bakkeplanet vil gi eksisterende bygninger en større betydning ved at det nye regjeringsprogrammet vil danne et sammenhengende lag under bygulvet. Dette muliggjør gode forbindelser  både mellom regjeringsfunksjonene og på bakkeplan. Ved å spre arealene som kreves for et nytt regjeringskvartal innen 2025 utover  hele planområdet, ved å legge deler av kontorarealene under plan ved hjelp av gårdsrom, samt ta i bruk eksisterende bebyggelse som Y-blokka og brannstasjonen, kan høyden på de nye tårnene reduseres slik at de skalamessig er tilpasset Høyblokka – en hensynsfull videreføring av Oslos horisont.

Det nye bakkeplanet er et rutenett av plasser og grøntområder. Rutenettet oppstår som en kombinasjon av de eksisterende bygningenes og gatenes geometri, noe som gir særegne romlige kvaliteter. Et nytt offentlig nivå etableres på tvers av området og gir en direkte passasje fra øst til vest, noe som skaper trygghet i form av transparens og tydelig orientering. For å imøtekomme programkravet, etableres en rekke tårnbygg som ”flettes” inn i byen i området øst for Grubbegata.

Integrering av gammelt og nytt

Målet med gjenbruk av de eksisterende bygningene er todelt. På den ene siden former det et bånd mellom fortid og nåtid, og minner besøkende på Norges utvikling som en demokratisk nasjon gjennom representativ arkitektur. Historien aktiverer på denne måten stedet. På den annen side skaper gjenbruken en strategi som optimerer ressursbruk, og som kan redusere byggetid og gi mindre avfall og karbonutslipp. Framfor alt vil man med Team AHOs forslag bevare et stykke ikke-fornybar kulturarv.

Riving:

 • Sikkerhet: Nye bygninger kan gi sikkerhet på en helt annen måte enn rehabilitering kan.
 • Kostnader: Det er dobbelt så dyrt å rehabilitere som å bygge på nytt.
 • Skade: Skadene er for omfattende til å rehabilitere alle de skadede bygningene.
 • Nye krav: Miljø- og energikrav kan knapt tas fatt i ved rehabilitering. 
 • Symbolikk: H-blokka er et “monstermonument.”
 • Arkitektur: Det er nødvendig med en mer moderne utforming som symboliserer transparens over demokrati.

Bevaring:

 • Sikkerhet: H-blokka har høy kulturell verdi som bare kan bevares gjennom rehabilitering.
 • Kostnader: Rehabilitering er den mest rimelige løsningen.
 • Kunst: Veggdekorasjonen til Nesjar og Picasso kan bare eksistere i bygningen.
 • Arkitektur: H-blokka er et sosialdemokratisk monument og det fremste eksemplet på modernistisk arkitektur i Norge.
 • Symbolikk: H-blokka er et viktig minnesmerke for terroren som rammet Norge. Rehabiliteringen av blokka ville vært et symbol på overlevelse etter angrepet.
English Summary
Open Quarter

Proposal by Team AHO – the Oslo School of Architecture and Design in collaboration with Craig Konyk and students from Columbia University, GSAPP, New York

The government district of Oslo – Regjeringskvartalet – is a remarkable space of political symbolism. If compared to equivalent sites across the world, it stands out as exceptional. This collection of governance buildings defines an open field of monuments, with institutions that represent every major aspect of Norwegian society, from the press to the unions and to the church. As such, this monumental field is a microcosm of Norwegian democracy. It is open and accessible, strategically located in the centre of Oslo and with the potential to become a symbol of diversity.

Åpent kvartal
Publisert på nett 13. februar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 2015. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.