Runar Døving
Bio

Runar Døving er professor i sosialantropologi ved Markedshøyskolen i Oslo og forsker ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO).

Runar Døving is Dr. Polit. in social anthropology and professor at the Oslo School of Management.