Bio

Redaktør: Ingerid Helsing Almaas. Redaksjonelle medarbeidere: Einar Bjarki Malmquist (fagredaktør), Janne Solvang (design), Åsne Maria Gundersen (redaksjonssekretær)

"Redaksjonen", in Norwegian, ("red." for short) is a signature for texts written by the editorial staff of Arkitektur N.