Mette Eggen
Bio

Mette Eggen er landskapsarkitekt MNLA og har en mastergrad i bevaring av historiske hager. Hun har blant annet vært seniorrådgiver hos Riksantikvaren og er nå pensjonist med egen rådgivningspraksis.

Mette Eggen is a landscape architect MNLA with an MA in the preservation of historic gardens. She has been a senior adviser with the Directorate for Cultural Heritage, and is currently retired, running a consultancy practice.