Bio

Ingerid Helsing Almaas er arkitekt MNAL og ansvarlig redaktør for Arkitektur N siden 2004.

Ingerid Helsing Almaas is an architect MNAL and editor-in-chief of Arkitektur N since 2004.