Bio

Arne Korsmo (født 14. august 1900 i Kristiania, død 29. august 1968 i Cuzco Peru) var en norsk arkitekt og en førende funksjonalist og formgiver som har tegnet en rekke kjente norske villaer, formgitt en rekke produkter samt undervist ved Statens håndverks- og kunstindustriskole og vært professor ved Norges tekniske høgskole (NTH) i Trondheim. Arne Korsmo var en av 1900-tallets mest sentrale norske arkitekter og formidler av den internasjonale modernismen.