Bio

Åsne Maria Gundersen er litteraturviter og redaksjonssekretær i Arkitektur N. Hun var konstituert redaktør fra 1. september til 1. desember 2017.

Åsne Maria Gundersen studied literature and is editorial secretary at Arkitektur N.