Thilo Schoder – tysk arkitekt i Norge 1932-1979
  • Tittel: Thilo Schoder. Tysk arkitekt i Norge 1932-1979
  • Forfatter: Nina Stokset Nilsen og Frank Falch (red.)
  • Utgivelsesår: 2002
  • Forlag: Sørlandets kunstmuseum
  • Antall sider: 128

Endelig foreligger det en bok om Thilo Schoders norske arbeider. Thilo Schoder har vært den fremste representant for funksjonalismen på Sørlandet i etterkrigstiden og har skapt markante og fremsynte byggverk. Hovedtyngden av hans utførte arbeider i Norge består av eneboliger i tre og byboliger i mur i Kristiansand. Thilo Schoder har imidlertid mer eller mindre falt ut av arkitekturhistorien – i Tyskland fordi han var regional, og i Norge nok fordi han både var utlending og regional. Thilo Schoder ble hyllet for sin innsats av Christian Norberg-Schulz i en artikkel i Byggekunst i 1978, og sakte, men sikkert har ulike initiativ børstet støv av Thilo Schoders liv og virke.

Gjennom flere år har Nina Stokset Nilsen samlet inn dokumentasjon om Thilo Schoder. Hun har tatt initiativ til både bok og utstilling om Thilo Schoder overfor Sørlandets Kunstmuseum, som på sin side så viktigheten av å formidle Thilo Schoders arkitektur som en del av kulturarven. 14. september 2002 åpnet museet for første gang en arkitekturutstilling og samtidig ble boken Thilo Schoder – norske arbeider ble gitt ut.

Boken består av tre deler. Første del tar for seg Thilo Schoders liv og arbeid i Thüringen, Tyskland. Denne delen er skrevet av Ulrike Lorenz som tidligere har utgitt Thilo Schoder, Architektur und Design og Thilo Schoder, Industriebauten. Ulrike Lorenz er tysk kunsthistoriker med doktorgrad på Thilo Schoder og evner å berette om Thilo Schoders liv og virke i Tyskland før krigen på en presis og lettlest måte. Thilo Schoder ble født i 1888, og 18 år gammel ble han elev av Henry van de Velde. Etter hvert opprettet Thilo Schoder egen praksis, og kontoret var på et tidspunkt Thüringens største arkitektkontor. Schoder sto på barikadene for den nye arkitekturen som arkitekturavantgardistene kalte Neues Bauen, men da NS-regimet overtok makten i Thüringen, så han seg tvunget til å dra til Norge med sin norske kone fra Flekkefjord.

Bokas andre del tar for seg Thilo Schoders liv og virke i Norge. Det var ikke lett å komme fra den intellektuelle og kulturelle eliten i Thüringen til svigerforeldre i lille Flekkefjord i Norge. Videre bød det på problemer med å få både oppholdstillatelse og arbeidstillatelse i Norge. Etter en biografisk gjennomgang tar teksten for seg Thilo Schoders norske bygningsproduksjon. Og det er her undertegnede kunne ønske seg at tilblivelsesprossessen hadde blitt viet større oppmerksomhet til fordel for tunge beskrivelser av bygningenes komposisjon og volumoppbygning, som uansett er utmerket dokumentert i tegning og fotografi i bokas siste del. Thilo Schoders sønn, Bjørn Schoder, sitter inne med mye interessant informasjon om premissene rundt byggesakene og arkitektens forhold til de ulike oppdragsgivere. Det hadde jo vært til krydder for leseren å få vite for eksempel at søylene i parkeringsgarasjen for Solbygg er laget av dearmerte tyske torpedoer – i mangel av annet materiale i en tid da man måtte søke om å bruke bygningsmaterialer.

Boka har et tiltalende og stilig layout, og det suppleres rikelig med foto og illustrasjoner underveis. Bokas tredje del er en ren fotodel supplert med stillferdige plan- og fasadetegninger. Det er prisverdig at man har tatt seg bryet med å tegne de gamle plan-og fasadetegningene på nytt slik at disse er lettleselige og fremstår med med samme poesi som fotografiene til Jaro Hollan. Thilo Schoders bygninger fremstår som plastiske og livskraftige.

Utgivelsen av boka er viktig av flere grunner: Thilo Schoders verk blir tilgjengelig lesning for norske arkitekter og arkitektstudenter og kan inngå som en del av norsk arkitekturhistorie. Videre vil boka være et viktig bidrag i forhold til bevisstgjøring rundt sørlandsk arkitektur og kulturhistorie for allmennheten. Med denne boka er Thilo Schoder endelig dratt frem fra glemselen.

Fakta

ISBN 82-994332-3-1

Leif D. Houck
Leif Daniel Houck er førsteamanuensis ved NMBU og partner i SPINN Arkitekter. Han har publisert forskningsartikler knyttet til arkitektkonkurranser, blant annet med…les mer
Thilo Schoder – tysk arkitekt i Norge 1932-1979
Publisert på nett 30. august 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 2003. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.