Sveriges naturrum
  • Tittel: Sveriges Naturum
  • Forfatter: Claes Caldenby, Mark Isitt og Tomas Lauri
  • Utgivelsesår: 2013
  • Forlag: Arkitektur Förlag/Naturvårdsverket
  • Antall sider: 180

Siden 1980-tallet har det svenske Naturvårdsverket bygget besøkssentre, kalt ”naturum”, i tilknytning til spesielle landskapsområder over hele Sverige. Nå er disse prosjektene samlet i boken Sveriges naturum. 

Med en gang vi tar i denne boken kjenner vi at det er noe ”villet” med den. På en del av forsiden er det et bilde av en ”sivvegg”, og det er som om vi kjenner utførelsen med hendene. Åpner vi boken er den stive forsiden med innholdsfortegnelse løs fra selve ryggen, slik at det åpner seg opp en ny bok, en overraskelse som forteller noe om å gjøre usynlige forhold synlige – en fin inngang til en bok om de svenske naturum.

Naturvårdsverkets målsetting er at naturum skal være til for de besøkende: ”Besökare är den breda allmänheten i alla åldrar utan speciella förkunskaper. Naturum beskriver, forklarar och ger förståelse för områdets värden, samt inspirerar till vistelse och naturkontakt. Naturum består av en eller flere bygnader med information innom- och utomhus. Det behandlar områdets natur-, kultur- och upplevelsevärden samt hur människan påverkar landskapet.”

I essayet ”Vägen ut i naturen” filosoferer Mark Isitt rundt hvordan synet på og bruken av naturen har endret seg. I dag ønsker vi å la noen naturområder bli liggende som naturreservater og nasjonalparker. For å formidle en forståelse av disse natursituasjonene var det behov for å lage steder, bygninger som ikke skulle kamufleres, men få lov til å være synlige i miljøet, samtidig som anleggets økologiske fotavtrykk skulle være så lite som mulig.

“Naturum-prosjektene ligger i motsatt ende av skalaen kultur-natur, med sin vektlegging av økologiske sammenhenger.”

Essayet ”Snedstrecksarkitektur” av Claes Caldenby starter med et sitat av Sverre Fehn: ”Bygninger er en brutal konfrontasjon mellom kultur/natur og i denne konfrontasjonen kan man finne en balanse og skjønnhet”. Caldenby diskuterer videre hvordan arkitekter og ”historikere” i forskjellige tidsepoker har hatt forskjellige forhold til og syn på naturen. Og som eksempel fra vår tid henvises det til de norske Nasjonale Turistveger som har som målsetting å plassere ”dristig og nyskapende arkitektur i storslått natur”. Naturum-prosjektene ligger i motsatt ende av skalaen kultur-natur, med sin vektlegging av økologiske sammenhenger.

Boken presenterer 13 nybygde naturum. Det første ble bygget allerede i 1986, fire på 1990-tallet og de andre åtte frem til i dag. I samme periode er det også etablert 19 andre naturum i eksisterende bygninger i spesielle naturområder. Disse er nevnt med stedsadresser og webadresser.

Alle prosjektene i boken har tatt utgangspunkt i forskjellige lokale særegenheter. Prosjektene er presentert med mange fine naturbilder, bilder av husene i naturen, forklarende tekst og med kommentarer fra arkitekt. Alle prosjektene er uttegnet i samme fine strek med situasjonsplan og med bygningen i plan, snitt og utvalgte detaljer. Bygningene har en enkel arkitektonisk kvalitet, og er stillferdig lagt inn i sin sammenheng.

Naturum Store Mosse (2003) i søndre Lappland er bygget i et storslått og stille myrlandskap med en lav himmel. Informasjonsbygget er en enkel ”eske” av tre, som sammen med adkomstrampene står på søyler i myren. 

Naturum Tåkern (2012) ligger i et 45 kvkm stort våtmarksområde øst for Vättern. Hele området, der vannet ikke er dypere enn 1,7 m, er bevokst med siv og er Nord-Europas fremste fuglesjø med flere hundre fuglearter. Senteret og rampene opp til observasjonstårnet, med vegger og tak bygget opp av tre kledd med et tykt lag av siv, er fint formet skulpturelt. 

Etter selv å ha besøkt noen naturum har det slått meg at disse prosjektene forteller noe om det eksistensielle ved at naturen hele tiden finner sted. Naturen er avhengig av det globale klimaet, som er under endring. Disse endringene er den svenske stat seg bevisst gjennom Naturvårdsverket, og svenskene er flinke til å orientere og dokumentere gjennom brosjyrer, filmer, foredrag og politiske løsninger.

Naturum ønsker alle velkommen med generøse åpningstider, gratis inngang og godt faglig personale. Naturum er mindre enn de store norske Nasjonalparksentrene og har på den måten en større nærhet til sine omgivelser. Naturum er også en viktig del av lokalsamfunnet (kommunene), og brukes pedagogisk i skolesammenheng like mye som pedagogisk for oss turister. 

Dette er en fin bok som på en forsiktig måte viser at disse viktige prosjektene også har en arkitektur med kvalitet, ikke som et informasjonssenter eller et museum, men som et ”naturens hus”.

Sveriges naturrum
Bertram D. Brochmann
Bertram D. Brochmann er siv.ark MNAL på Vestlandet.
Sveriges naturrum
Publisert på nett 06. oktober 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 3 – 2014. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.