INNI_UT_I
  • Tittel: INN_UT_I - Tverrsnitt av undervisning i prosjektering for arkitekter på Bygg 2 AHO 1996-2005
  • Forfatter: Einar Dahle m.fl.
  • Utgivelsesår: 2006
  • Forlag: AHO

I forordet til INN_UT_I skriver rektor Karl Otto Ellefsen at AHO har vært organisert etter en «Lehrstuhl»-modell, der professoren er mesteren, medarbeiderne er svenner og studentene er lærlinger. Kunnskapen er i stor grad «taus» og ikke nedtegnet, men formidles av «mesteren» i form av veiledning til studenten gjennom øving og kritikk av arbeidene. Både kunst og håndverk har i mer enn tusen år blitt lært bort på denne måten. Undervisningen ved AHO har fulgt denne tradisjonen, der hvert fagområde har representert en «Lehrstuhl». Fagområdet Bygg 2 har hatt tre professorer siden skolen ble en selvstendig høgskole i 1968: Arne Vesterlid, Kari Nissen Brodkorp og i det siste tiåret Einar Dahle, som står bak denne boken. Bygg 2 har hatt mellomstore byggeoppgaver som sitt kjerneområde, med vekt på (fler)bolighus, og tilnærmingen har vært relativt realistisk: opplæring i en byggende tradisjon gjennom løsning av konkrete byggeoppgaver har vært viktig. AHO driver fortsatt sin undervisning etter lehrstuhl-modellen, men de tidligere fagområdene er nedlagt og «mesterne» har måttet finne sin plass i en mer kompleks – og mer dynamisk, håper Ellefsen – struktur. Formålet med boken har vært å dokumentere en undervisningstradisjon og den kvaliteten som kan produseres innenfor en slik tradisjon. Men som Einar Dahle skriver i etterordet: «Det begynte som en feberfantasi og protest mot nedleggelsen av fagområdene ved AHO», så drivkraften bak boken er også tydelig fagpolitisk. 

Boken presenterer et tverrsnitt av undervisningen de siste ti årene, hovedsakelig gjennom utvalgte studentarbeider. For hvert semester er det først en presentasjon av oppgave og tomt, for så å vise hvert av de 84 utvalgte prosjektene over to sider. En kort beskrivelse, forfattet av studenten, er tatt med der denne har vært tilgjengelig. I tillegg til oppgavene gjort ved Bygg 2, er det presentert noen workshoper, samt studentarbeider fra fire semestre ved arkitektskolen RWTH i Aachen, der Einar Dahle var gjesteprofessor i 2003 og 2004. 

Dette er ikke akkurat en bok til å pynte opp stuebordet med. Formatet er lite, mange av tegningene vanskelige å lese, prosjektantallet stort og de pirrende illustrasjonene ytterst få. Men når man kommer seg forbi den kornete forsiden og bruker tid på å lese kursoppgaver og prosjekter, får man sin belønning. Oppgavene som stilles speiler ofte aktuelle og viktige problemstillinger, som for eksempel fortetting i et boligområde fra etterkrigstiden, eller i et villaområde, i murbyen, eller på en tomt uten sol eller utsikt. Det handler om å bo og å leve, om å spise, sove, bade, trene eller gå på skole. Prosjektene er både realistiske og eksperimentelle, med poetiske kvaliteter milevis fra det man finner i de mange flerbolighusene som bygges i dag. Bygg 2 har utvilsomt vært et viktig fagområde, som har utrustet studentene med verdifull kompetanse og gode holdninger til faget. På linje med årbøkene som blir gitt ut ved AHO med jevne mellomrom, gir denne boken interessant dokumentasjon. Årbøker er imidlertid en etablert sjanger, der formålet med utgivelsene er nokså avklart. Publikasjonen INN_UT_I lider fordi den ikke faller innenfor en slik kategori: man blir usikker på hvem boken er laget for og dermed om formen som er valgt er riktig i forhold til formålet. Jeg savner større presentasjon av prosjektene, mange av tegningene er ikke mulig å lese fordi målestokken blir for liten og grafikken er for dårlig. Prosjektene som helt mangler beskrivelse blir det ytterligere vanskelig å sette seg inn i. Antagelig burde man konsentrert seg om færre prosjekter og vurdert et større format. Videre skjemmes boken av mange skrivefeil og feilaktige billedtekster. Jeg hadde også gjerne sett prosjekter fra hele fagområdets historie, fremfor å få presentert prosjektene fra Aachen for eksempel. Dette er ikke blitt et epilogisk festskrift med allmenn interesse, men det var vel heller ikke utgivelsens formål. Som dokumentasjon i bibliotekshyllen, derimot, er INN_UT_I både riktig og viktig. 

INNI_UT_I
Sissil Morseth Gromholt
Sissil Morseth Gromholt er Sivilarkitekt MNAL med diplom fra AHO og jobber i PUSHAK AS. PUSHAK AS ble etablert i 2008 og eies og drives av…les mer
INNI_UT_I
Publisert på nett 30. januar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 2007. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.