Det komplekse  byrom
  • Tittel: Byens rum - Det fremmede i det kendte
  • Forfatter: Red. Helle Juul, Juul/Frost Arkitekter
  • Utgivelsesår: 2008
  • Forlag: Arkitekturforlaget B, København
  • Antall sider: 160

Enda en bok om byens rom? Denne er dansk, og vel verdt å se på. Danskene har en lang tradisjon for forskning på det urbane, ikke minst på byrom og byens sosiale liv. Jan Gehl var helt fra begynnelsen av 1970-årene den ledende kraft innenfor studiet av urban design på Kunstakademiets Arkitektskole. Hans bok Livet mellem husene fra 1971 ble skoledannende, og er oversatt til 37 språk (norsk utgave i 1982). Gehl ledet oppbyggingen av Institutt for Byrumsforskning ved Arkitektskolen etter århundreskiftet, muliggjort gjennom generøs støtte fra Realdaniafondet. Etter at instituttet av lite ærbare grunner ble nedlagt av skolen for et par år siden, har arkitekt Helle Juul videreført ett av forskningsprogrammene, «Byens rum som udviklingsstrategi». Nå har hun utgitt en spennende artikkelsamling, der hovedspørsmålet er om det kan utvikles en strategi for forandring i byrommet i en tid da byene gjennomgår omfattende endringer i livsmønstre, adferd og fysisk form? 

Det er et komplekst byrom forfatterne er ute etter å beskrive: Det er det foranderlige, inkluderende, multikulturelle og bæredyktige byrom, det rom «hvor forestillinger om det temporære, det fremmede, det virtuelle, det friksjonsfylte og det tilblivende bliver integreret». Det er et byrom som både er et produkt og et medium. Det høres kanskje omfattende og kronglete ut. Men i motsetning til mange samtidige akademiske tekster, er artiklene i denne boken faktisk til å få forstand av.

Den lærdommen forfatterne særlig er ute etter å formidle, er hvordan vi kan håndtere kompleksitet. Forrige århundres byplanlegging ville løse opp byens problemer i enkelte faktorer, gjennom sonedeling og spesialisering; hver aktivitet på sitt sted, uten muligheter for synergier, uten rom for det uforutsette og uventede. 2+2 skulle aldri bli mer enn 4. Det ble laget fysiske planer fremfor strategiske planer. Steder skulle bygges ferdig. Men denne boken argumenterer for at den komplekse byen har frirom, midlertidighet, temporære rom; rom som kanskje fylles med aktivitet, kanskje ikke. Som Bjarke Ingels i BIG arkitekter sier: «Where there is nothing, everything is possible!» I vår tids byer, skriver flere av forfatterne, må vi ha steder der det er nødvendig å konfrontere forskjelligheter. Et flerkulturelt samfunn må avvise den regelstyrte planleggingen vi arvet fra modernistene, og åpne for flertydighet. 

Helle Juul og hennes kolleger har samlet spennende tekster. Blant bokens 13 artikler gir Malmøs bystrateg Mats Olsson innsikt i «Vidensbyen og byens rum», supplert av Tom Nielsens lærde beskrivelse av «det fremmede» og John Pløgers tekst om de midlertidige byrom. Musikeren og dirigenten Peter Hanke skriver om byens puls og rytme og den estetiske inspirasjon, og Rasmus Rune Nielsen tar for seg byenes branding og dialog. Den gamle høvding Richard Sennett avslutter med refleksjoner om det offentlige og om å se hverandre i det offentlige rom. Bakom det hele lokker opplevelsesøkonomiens nye markeder for bymessig kompleksitet og kvalitet. Dette er viktige saker. 

Det komplekse  byrom
Peter Henrik Butenschøn
Peter Henrik Butenschøn (født 20. april 1944) er en norsk arkitekt. Han er fra Enebakk og bor i Oslo. Butenschøn er utdannet…les mer
Det komplekse  byrom
Publisert på nett 01. februar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 2009. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.