Artikler / Plan

Visjonsoppgaven

Programmet for parallelloppdraget ber alle teamene om å levere en visjonsoppgave, et “løsningsforslag for hele studieområdet som baserer seg på hvordan teamene selv tolker regjeringens beslutning.” Overordnede mål og føringer må allikevel overholdes, det skal gjøres nøye rede for hvordan visjonene avviker fra hovedforslaget, og visjonsoppgavene vil bli evaluert etter samme kriterier som de to andre oppgavevariantene, “Kompakt” og “Konsentrert”.

Ettersom teamene har måttet forme disse “visjonene” etter samme premisser, er de naturlig nok ikke radikalt anderledes enn hovedforslagene. Er det riktig å kalle dette visjoner? Vi gir her en enkel oversikt over hovedforslag og visjon for alle teamene. Team AHO leverte kun ett forslag.

Team White. Hovedforslaget 2064. Forskjellen mellom de to forslagene ligger først og fremst i økt fleksibilitet i forhold til utbyggingstakt og ferdigstilt areal på ulike tidspunkter.  Foto: Team White

Team White. Hovedforslaget 2064. Forskjellen mellom de to forslagene ligger først og fremst i økt fleksibilitet i forhold til utbyggingstakt og ferdigstilt areal på ulike tidspunkter. 

Team White. Main proposal 2064. The difference is in the flexibility of amount of development over time.

Foto: Team White
Team White. Visjonsforslaget 2024. Forskjellen mellom de to forslagene ligger først og fremst i økt fleksibilitet i forhold til utbyggingstakt og ferdigstilt areal på ulike tidspunkter.  Foto: ​Team White

Team White. Visjonsforslaget 2024. Forskjellen mellom de to forslagene ligger først og fremst i økt fleksibilitet i forhold til utbyggingstakt og ferdigstilt areal på ulike tidspunkter. 

Team White. Vision 2024. The difference is in the flexibility of amount of development over time.

Foto: ​Team White
Team LPO. Hovedforslaget. I visjonsforslaget foreslår Team LPO å bygge et kontortårn der hovedbrannstasjonen ligger i dag. Slik fordeles arealet på flere bygningskropper, og byggehøydene i hele forslaget kan reduseres.  Foto: Team LPO

Team LPO. Hovedforslaget. I visjonsforslaget foreslår Team LPO å bygge et kontortårn der hovedbrannstasjonen ligger i dag. Slik fordeles arealet på flere bygningskropper, og byggehøydene i hele forslaget kan reduseres. 

Team LPO. Main proposal. In the vision proposal, Team LPO proposes an additional office tower, which enables an overall reduction of building heights.

Foto: Team LPO
Team LPO. Visjonsforslaget. I visjonsforslaget foreslår Team LPO å bygge et kontortårn der hovedbrannstasjonen ligger i dag. Slik fordeles arealet på flere bygningskropper, og byggehøydene i hele forslaget kan reduseres.  Foto: Team LPO

Team LPO. Visjonsforslaget. I visjonsforslaget foreslår Team LPO å bygge et kontortårn der hovedbrannstasjonen ligger i dag. Slik fordeles arealet på flere bygningskropper, og byggehøydene i hele forslaget kan reduseres. 

Team LPO. Vision. In the vision proposal, Team LPO proposes an additional office tower, which enables an overall reduction of building heights.

Foto: Team LPO
Team BIG. Hovedforslaget. I visjonsforslaget stenges Hospitalsgata, og det legges lokk over Ring 1. Det skapes en liten parkforbindelse mellom Møllergata og Grubbegata, og byggevolumet mellom de to gatene kan økes.  Foto: Team BIG

Team BIG. Hovedforslaget. I visjonsforslaget stenges Hospitalsgata, og det legges lokk over Ring 1. Det skapes en liten parkforbindelse mellom Møllergata og Grubbegata, og byggevolumet mellom de to gatene kan økes. 

Team BIG. Main proposal. In the vision proposal, Hospitalsgata is closed and the ring road covered over. This enables a green connection between Møllergata and Grubbegata, and an increase in built volume between those two streets.

Foto: Team BIG
Team BIG. Visjonsforslaget. I visjonsforslaget stenges Hospitalsgata, og det legges lokk over Ring 1. Det skapes en liten parkforbindelse mellom Møllergata og Grubbegata, og byggevolumet mellom de to gatene kan økes. Foto: Team BIG

Team BIG. Visjonsforslaget. I visjonsforslaget stenges Hospitalsgata, og det legges lokk over Ring 1. Det skapes en liten parkforbindelse mellom Møllergata og Grubbegata, og byggevolumet mellom de to gatene kan økes.

Team BIG. Vision. In the vision proposal, Hospitalsgata is closed and the ring road covered over. This enables a green connection between Møllergata and Grubbegata, and an increase in built volume between those two streets.

Foto: Team BIG
Team Asplan Viak. Hovedforslaget. I visjonsforslaget legges mer av arealet i ett høyt tårn, mens høyden på de øvrige bygningene reduseres.  Foto: ​Team Asplan Viak

Team Asplan Viak. Hovedforslaget. I visjonsforslaget legges mer av arealet i ett høyt tårn, mens høyden på de øvrige bygningene reduseres. 

Team Asplan Viak. Main proposal.In the vision proposal more of the area is built in the form of a single tall tower, which enables a reduction in height of the rest of the office blocks.

Foto: ​Team Asplan Viak
Team Asplan Viak. Visjonsforslaget. I visjonsforslaget legges mer av arealet i ett høyt tårn, mens høyden på de øvrige bygningene reduseres.  Foto: Team Asplan Viak

Team Asplan Viak. Visjonsforslaget. I visjonsforslaget legges mer av arealet i ett høyt tårn, mens høyden på de øvrige bygningene reduseres. 

Team Asplan Viak. Vision proposal. In the vision proposal more of the area is built in the form of a single tall tower, which enables a reduction in height of the rest of the office blocks.

Foto: Team Asplan Viak
Team MVRDV. Hovedforslaget. I visjonsforslaget forbinder Team MVRDV alle nybyggene med en øvre ring, og fordeler volumet slik at den totale høyden reduseres.  Foto: ​Team MVRDV

Team MVRDV. Hovedforslaget. I visjonsforslaget forbinder Team MVRDV alle nybyggene med en øvre ring, og fordeler volumet slik at den totale høyden reduseres. 

Team MVRDV. Main proposal. In their vision proposal, Team MVRDV connect all the new buildings with an upper ring, and distribute the volume so the total overall height is reduced.

Foto: ​Team MVRDV
Team MVRDV. Visjonsforslaget. I visjonsforslaget forbinder Team MVRDV alle nybyggene med en øvre ring, og fordeler volumet slik at den totale høyden reduseres.  Foto: Team MVRDV

Team MVRDV. Visjonsforslaget. I visjonsforslaget forbinder Team MVRDV alle nybyggene med en øvre ring, og fordeler volumet slik at den totale høyden reduseres. 

Team MVRDV. Vision proposal. In their vision proposal, Team MVRDV connect all the new buildings with an upper ring, and distribute the volume so the total overall height is reduced.

Foto: Team MVRDV
Team Snøhetta. Snøhetta har i prinsippet kun levert visjonsforslaget – selv om den foreslåtte passasjen fra Youngstorget avviker fra oppgavens premisser. Som et alternativ dersom dette ikke er gjennomførbart, foreslår de en Plan B (over) der hovedinngangen i stedet er fra Møllergata.  Foto: Team Snøhetta
Foto: Team Snøhetta

Team Snøhetta. Snøhetta har i prinsippet kun levert visjonsforslaget – selv om den foreslåtte passasjen fra Youngstorget avviker fra oppgavens premisser. Som et alternativ dersom dette ikke er gjennomførbart, foreslår de en Plan B (over) der hovedinngangen i stedet er fra Møllergata. 

Team Snøhetta. Snøhetta submitted their vision as their main proposal, even though their proposal for a new main entrance from Youngstorget Square broke with the conditions of the brief. As an alternative they propose a Plan B (above) where the main entrance is from the upper level Møllergata street.

... har “visjonsoppgavene” gitt oss noen visjoner?

Tilsynelatende åpner programmet for nye ideer i bestillingen av et “visjonsforslag”. I realiteten har teamene hatt hendene bundet på ryggen – de samme føringer og de samme evalueringskriterier gjelder. Dermed har teamene i parallelloppdraget bare brukt “visjonsoppgaven” til å lage en variant av sitt hovedforslag. Det eneste unntaket er Team AHO, som har definert sin oppgave annerledes.

Ligger det ikke i ordet ”visjon” en forventning om noe nytt, noe som bryter med gjeldende regler og rammer?

Team AHO: Det monumentale feltet. “Regjeringskvartalet er et område med lang politisk historie og er symbolsk svært viktig for Oslo”, sier Team AHO. “I verdens-sammenheng fremstår det som unikt på grunn av sammenstillingen av flere bygninger med politisk makt, fra pressen til fagforeningene og til kirken. Som sådan er dette monumentale feltet et mikrokosmos av det norske demokratiet.” Team AHO er det eneste teamet, riktignok på siden av det offisielle parallelloppdraget, som avviker betydelig fra regjeringens bestilling. Paradoksalt nok er det fokuset på bevaring som gjør dette til det mest visjonære av forslagene.  Foto: ​Team AHO
Foto: ​Team AHO

Team AHO: Det monumentale feltet. “Regjeringskvartalet er et område med lang politisk historie og er symbolsk svært viktig for Oslo”, sier Team AHO. “I verdens-sammenheng fremstår det som unikt på grunn av sammenstillingen av flere bygninger med politisk makt, fra pressen til fagforeningene og til kirken. Som sådan er dette monumentale feltet et mikrokosmos av det norske demokratiet.” Team AHO er det eneste teamet, riktignok på siden av det offisielle parallelloppdraget, som avviker betydelig fra regjeringens bestilling. Paradoksalt nok er det fokuset på bevaring som gjør dette til det mest visjonære av forslagene. 

Team AHO: Monumental Field. “The government district of Oslo is a remarkable space of political symbolism”, says Team AHO “The collection of governance buildings define an open field of monuments, with institutions that represent every major aspect of Norwegian society, from the press to the unions and to the church. As such, this monumental field is a microcosm of Norwegian democracy.”. As the only team that deviates significantly from the given conditions, Team AHO’s focus on preservation paradoxically makes this the most visionary of the proposals.

English Summary

The programme for the parallel commission asks all the teams to submit a “visionary proposal” as well as their main proposal. This vision, however, must be based on the same conditions as the main proposal, and will be judged by the same criteria. Consequently, there are no radical differences between the two proposals.

By requesting a ”vision proposal”, the government brief seemingly opens the door on radically new ideas. In reality, however, the teams have had their hands tied behind their backs: the same conditions apply to this “vision”, and the same evaluation criteria. Surely the word ‘vision’ creates the expectation of something that breaks the frame? 

Are these alternative proposals really visions?

Visjonsoppgaven
Arkitektur N red.
Redaktør: Ingerid Helsing Almaas. Redaksjonelle medarbeidere: Einar Bjarki Malmquist (fagredaktør), Janne Solvang (design), Åsne Maria Gundersen (redaksjonssekretær)
Visjonsoppgaven
Publisert på nett 14. februar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 2015. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.