Artikler / Plan

Sikkerhet

En av de sentrale rammebetingelsene i utviklingen av et nytt regjeringskvartal er naturlig nok sikkerhet. Samtidig er det et ønske om at sikkerhetstiltakene ikke skal være til hinder for opplevelsen av tilgjengelighet og åpenhet.

”Sikkerhet er grunnleggende for det fremtidige Regjeringskvartalet”, står det i programmet for parallelloppdraget. ”Sikkerhetstiltakene skal integreres i planleggingen. Det skal planlegges med et generelt grunnsikkerhetsnivå for alle departementene. Særskilte funksjoner og funksjoner med høyere posisjonsrisiko sikres spesielt, og det etableres beredskap for å kunne heve sikkerheten ytterligere i særskilte situasjoner.”

Interessant nok, selv om sikkerhet er en klar premiss, ser ikke sikkerhetstiltakene ut til å ha blitt noe hovedmoment i løsningsforslagene; kanskje fordi de viktigste tiltakene faktisk er forholdsvis enkle både å identifisere og å gjennomføre. Disse hovedtiltakene er:

  • Avstand til offentlig kjørbar vei. Dette løses ved å stenge kvartalet for gjennomgangstrafikk og ved kontroll av post- og varemottak;
  • Adgangskontroll. Dette har medført at inngangsområdene for publikum holdes til et minimum, til tross for at alle prosjektene er inndelt i mange bygningskropper er det stort sett bare én offentlig hovedresepsjon. Øvrige innganger er forbeholdt ansatte.
  • Vertikal sikring. Basert på hvordan eksplosiver fungerer, kan offentlige arealer ikke ligge under sikrede arealer, mens det motsatte er uproblematisk. Dette muliggjør en del av forslagene, der interne forbindelser for de regjeringsansatte er lagt under bakken. Der offentlige arealer ligger under regjeringskontorene, som f.eks. i Team Snøhettas forslag, må konstruksjonen, dvs. horisontale dekker, gi tilstrekkelig sikring.

Konseptutvalgsutredningen for Regjeringskvartalet, KVUen som parallelloppdraget er basert på, inneholder ikke formelle vedtatte krav til sikkerhet. ”KVUen er utreders forslag”, forteller Team LPO, ”da det ikke fantes formelle vedtatte krav for hva som er nødvendig sikkerhetsnivå”. Programmet for parallelloppdraget har ikke utdypet sikkerhetskriteriene ytterligere.

De absolutte kravene er: Minimum 20 meter fra allmenn kjøretøytrafikk til regjeringsbygg, helst 40 meter; og ingen fysisk kontakt mellom regjeringsbygg og private bygg.

Vi viser her eksempler på hvordan disse kravene er etterkommet i en del av prosjektene.

Red.

Team BIG: Adgangskontroll. Offentlige hovedinnganger og resepsjoner er sentralisert, mens de øvrige inngangene til den enkelte kontorbyggene er kun for ansatte, med full adgangssikring.  Foto: ​Team BIG

Team BIG: Adgangskontroll. Offentlige hovedinnganger og resepsjoner er sentralisert, mens de øvrige inngangene til den enkelte kontorbyggene er kun for ansatte, med full adgangssikring. 

Team BIG: Controlled access. Public entrances and receptions are centralised; the entrances to the rest of the office blocks are for staff only.

Foto: ​Team BIG
Team BIG: Adgangskontroll. Offentlige hovedinnganger og resepsjoner er sentralisert, mens de øvrige inngangene til den enkelte kontorbyggene er kun for ansatte, med full adgangssikring.  Foto: Team BIG

Team BIG: Adgangskontroll. Offentlige hovedinnganger og resepsjoner er sentralisert, mens de øvrige inngangene til den enkelte kontorbyggene er kun for ansatte, med full adgangssikring. 

Team BIG: Controlled access. Public entrances and receptions are centralised; the entrances to the rest of the office blocks are for staff only.

Foto: Team BIG
Team White: Avstandssoner til offentlig tilgjengelig kjørbar vei. Team White stenger Akersgata for alt annet enn kollektivtrafikk, og kan redusere sikkerhetssonen betraktelig.  Foto: Team White

Team White: Avstandssoner til offentlig tilgjengelig kjørbar vei. Team White stenger Akersgata for alt annet enn kollektivtrafikk, og kan redusere sikkerhetssonen betraktelig. 

Team White: Zones of safe distance from public vehicular traffic. 

Foto: Team White
Team Snøhetta: Avstandssoner til offentlig tilgjengelig kjørbar vei. Team Snøhetta stenger både Møllergata og Akersgata, og oppnår en større høysikkerhetssone.  Foto: ​Team Snøhetta

Team Snøhetta: Avstandssoner til offentlig tilgjengelig kjørbar vei. Team Snøhetta stenger både Møllergata og Akersgata, og oppnår en større høysikkerhetssone. 

Team Snøhetta: Zones of safe distance from public vehicular traffic. 

Foto: ​Team Snøhetta
Team LPO: Avstandssoner til offentlig tilgjengelig kjørbar vei. Både Akersgata og Møllergata er åpne for gjennomgangstrafikk, Akersgata bare for kollektivtrafikk og varelevering.  Foto: ​Team LPO

Team LPO: Avstandssoner til offentlig tilgjengelig kjørbar vei. Både Akersgata og Møllergata er åpne for gjennomgangstrafikk, Akersgata bare for kollektivtrafikk og varelevering. 

Team LPO: Zones of safe distance from public vehicular traffic. 

Foto: ​Team LPO
Team Asplan Viak: Post- og vareleveranser. Som en del av aktiveringen av byrommet anbefaler Team Asplan Viak å ta inn vareleveranser på bakkeplan. Kontrollen av leveransene skjer eksternt.  Foto: Team Asplan Viak

Team Asplan Viak: Post- og vareleveranser. Som en del av aktiveringen av byrommet anbefaler Team Asplan Viak å ta inn vareleveranser på bakkeplan. Kontrollen av leveransene skjer eksternt. 

Team Asplan Viak: Mail- and goods deliveries are part of activating the urban space. Security inspection is done off site. 

Foto: Team Asplan Viak
Team White: Sikringstiltak som også fremmer tilgjengelighet og åpenhet. “Sikkerhet er en teknisk foranstaltning mens trygghet er en følelse”, sier Team White, som har lagt mye arbeid i å foreslå hvordan menneskelig tilstedeværelse, både av publikum og ansatte, blir en aktiv del av sikringsstrategien.  Foto: ​Team White
Foto: ​Team White

Team White: Sikringstiltak som også fremmer tilgjengelighet og åpenhet. “Sikkerhet er en teknisk foranstaltning mens trygghet er en følelse”, sier Team White, som har lagt mye arbeid i å foreslå hvordan menneskelig tilstedeværelse, både av publikum og ansatte, blir en aktiv del av sikringsstrategien. 

Team White: Security features that also ensure public access and openness.

Team Asplan Viak: Horisontal sikring. Eksplosiver skaper trykk som går oppover og til siden. “Dermed er det ikke noe problem å løfte byens arealer over sikrede 
departementsarealer”, sier Asplan Viak, som knytter alle departementsbygningene sammen under byens gulv, i “Regjeringstorget” inne i den rekonstruerte Akersryggen. Foto: ​Team Asplan Viak
Foto: ​Team Asplan Viak

Team Asplan Viak: Horisontal sikring. Eksplosiver skaper trykk som går oppover og til siden. “Dermed er det ikke noe problem å løfte byens arealer over sikrede departementsarealer”, sier Asplan Viak, som knytter alle departementsbygningene sammen under byens gulv, i “Regjeringstorget” inne i den rekonstruerte Akersryggen.

Team Asplan Viak: Horizontal security measures. The characteristic effect of explosives allow the location of secure areas under public areas, but not the other way around. Team Asplan Viak propose connecting all ministries through a “common” inside the reconstructed topography.

Team Snøhetta: Horisontal sikring. Team Snøhettas hovedforslag åpner en ny offentlig passasje fra Youngstorget, som går under blokkene med regjeringsfunksjoner. Dermed må sikringen ligge horisontalt, i konstruksjonen av selve dekket.  Foto: Team Snøhetta
Foto: Team Snøhetta

Team Snøhetta: Horisontal sikring. Team Snøhettas hovedforslag åpner en ny offentlig passasje fra Youngstorget, som går under blokkene med regjeringsfunksjoner. Dermed må sikringen ligge horisontalt, i konstruksjonen av selve dekket. 

Team Snøhetta: Team Snøhetta’s main proposal opens a new public passageway from Youngstorget Square, i.e. locating public areas beneath secure government functions. Consequently, this proposal requires a secure construction of the horizontal separating slabs.

English Summary
SECURITY

Not surprisingly, security is a central premise in the brief for a new Government Quarter. It seems, however, as if the basic security measures are relatively easy to identify and categorise, and relatively easy to comply with: Minimum 20 metres to public vehicle roadways; strict control of public access; ensure vertical structural integrity by not locating public functions beneath secure areas. The teams have complied with these clear requirements in similar ways.

Sikkerhet
Arkitektur N red.
Redaktør: Ingerid Helsing Almaas. Redaksjonelle medarbeidere: Einar Bjarki Malmquist (fagredaktør), Janne Solvang (design), Åsne Maria Gundersen (redaksjonssekretær)
Sikkerhet
Publisert på nett 13. februar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 2015. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.