Reparasjonens potensial

Gjennom en serie utstillinger kuratert av kunstner Eva Bakkeslett og arkitekt Ola Sendstad utforsker Galleri ROM reparasjon som tankesett, ferdighet og estetisk uttrykk. 

I den siste utstillingen med tittelen ”Potensial” ble tre kunstnere og tre arkitektkontor utfordret til å vise det estetiske mulighetsrommet i å bygge videre på det vi har. Ved formgivning av ting, bygninger og steder kan fortid og ”det eksisterende” ofte framstå som begrensninger for nye løsninger. Moderne tilnærminger er ofte tilpasset en søken etter det generelle, universelle og evigvarige. Utstillingen viser eksempler på hvordan det å videreutvikle det eksisterende, å reparere, kan være berikende for løsninger og uttrykk. 

Reparasjonens potensial ligger ikke i det universelle og perfekte, men i det unikt tilpassede og kontinuerlig fleksible. Reparasjonens kvaliteter kan ikke forutsees, men er alltid sterkest i det reelle, umiddelbare og kanskje personlige. 

“Utgått”. Rodeo Arkitekter. Foto: Are Carlsen
Foto: Are Carlsen

“Utgått”. Rodeo Arkitekter.

“Worn out”. Rodeo Arkitekter.

Utgått

Hva skjer med det som er utgått? De tusenvis av dørene som ikke åpnes og som vi ikke lenger ser noen verdi i? Kan de bli med videre og fortsatt være det de en gang ble formet til, om vi reparerer dem så de møter våre nye behov? Installasjonen som utgjør Rodeos bidrag til “Repair: Potensial” er en serie utgåtte dører som har måttet tilpasse seg et nytt rom, og kanskje kan åpne opp for en ny måte å tenke på. 

Rodeo Arkitekter

Fra “Stopp”. Kunstner: Kari Steihaug. Foto: Eva Bakkeslett
Foto: Eva Bakkeslett

Fra “Stopp”. Kunstner: Kari Steihaug.

From “Stop”. Artist: Kari Steihaug.

STOPP

Om stopping, om å stoppe opp, om tid og slitasje, og om å reparere ordet som forsvant.

– Hva har skjedd her? spør jeg elevene i 5. klasse og viser dem votten med stopping og sting.

– Ingen anelse, svarer de i kor.

– Har dere hørt om stopping?

– De rister på hodet.

Etter en stund, sier ei jente: “Det må iallefall ha noe med trafikklys å gjøre.”

… det hadde ikke jeg tenkt på, men hun har rett, for både stoppingen og det blinkende trafikklyset skal jo hindre ødeleggelse eller ulykke, enten det er i veikrysset eller i votten.

Votter og vest, 

er funnet og fått, 

stoppet av andre,

og stoppet av meg. 

Kari Steihaug

"Stopp" av Kari Steinhaug Foto: Are Carlsen
Foto: Are Carlsen

"Stopp" av Kari Steinhaug

Fra “Stopp”. Detalj av stoppet vest.  Foto: Eva Bakkeslett
Foto: Eva Bakkeslett

Fra “Stopp”. Detalj av stoppet vest. 

From “Stop”. Detail of darned vest.

Fra “Stopp”. Hælen på en stoppet sokk. Foto: Jannik Abel
Foto: Jannik Abel

Fra “Stopp”. Hælen på en stoppet sokk.

From “Stop”. The heel of a ­darned sock.

"Stopp" av Kari Steinhaug Foto: Galleri ROM
Foto: Galleri ROM

"Stopp" av Kari Steinhaug

Fakta
Prosjektopplysninger:

Utstillingen ”Potensial” var andre del av prosjektet REPAIR – Galleri ROM sin pågående utforsking av estetikk, etikk og pragmatikk i reparasjon, og ble vist på Galleri ROM i oktober og november 2016. Første utstilling i REPAIR var restaureringsprosjektet ”Litte Norway”, som ble presentert i Arkitektur N nr. 7/8-2016.

Neste utstilling åpner 23. februar og vil omhandle reparasjon og ressursbruk. Deltakere i “Potensial”: Rodeo Arkitekter, Tandberg Arkitekter, Tredje Natur (DK) og kunstnerne Kari Steihaug og Kristoffer Myskja. Kuratorer: Eva Bakkeslett, Ola Sendstad og Elise Storsveen. Produsent: ROM/Henrik der Minassian www.romrepair.no

English Summary
Repair: Potensial

Gallery ROM, November 2016

Curators: Eva Bakkeslett, Ola Sendstad and Elise Storsveen

“Repair” is a series of exhibitions curated by artist Eva Bakkeslett and architect Ola Sendstad, which explores repair as a way of thinking, as a skill set and as aesthetic expression.

In the latest exhibition, “Potential”, three artists and three architects were challenged to demonstrate the aesthetic possibilities of extending what already exists. The potential of repair is not in the universal or the perfect, but in the uniquely adapted and the continuously flexible. The qualities of repair cannot be predicted, but always has its strength in the real, the immediate and perhaps in the personal.

Reparasjonens potensial
Galleri ROM for kunst og arkitektur
Galleri ROM er et uavhengig galleri som formidler innovativ arkitektur i skjæringspunktet med kunst, med skiftende utstillinger i kombinasjon med kursvirksomhet, forelesninger, debatter og…les mer
Reparasjonens potensial
Publisert på nett 20. februar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 1 – 2017. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.