Artikler / Plan

Planlegging - har det noe med barn å gjøre?

Ideelt sett skulle barna være dimensjonerende enhet i all planlegging, men eksemplene på at hensynet til barna settes tilside både i dagliglivet og i offentlig planlegging er mange, og forfatterene spør om ikke trafikkforholdene gjør at Barnevernsloven nå må brukes for å verne barn mot ulykker?

Planlegging - har det noe med barn å gjøre?
Planlegging - har det noe med barn å gjøre?
Planlegging - har det noe med barn å gjøre?
1
Planlegging - har det noe med barn å gjøre?
Publisert på nett 31. januar 2020. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 1979. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.