Artikler / Plan

...hva skal vi i Regjeringskvartalet?

“Rom- og funksjonsprogrammet skal komme med forslag til hvordan nytt regjeringskvartal kan fremstå som åpent og levende for innbyggere og næringsdrivende”, står det i programdokumentet for parallelloppdraget. Dessverre avsluttes ikke det pågående arbeidet med funksjonsprogrammet før i 2016, så de foreliggende idéprosjektene er basert på antakelser. Dessuten ser programarbeidet foreløpig ut til å fokusere på de interne kontorfunksjonene, ikke på programmering av byen rundt, bortsett fra at det legges inn noen mindre næringsarealer på bakkeplan. Men hvor viktig er det egentlig for demokratiet at de forbipasserende og de statsansatte kjøper kaffen på samme café? 

200 000 kvadratmeter kontorareal skal knyttes sammen med den omkringliggende byen. For å ta et reellt ansvar for bylivet må man kanskje gripe programmessig inn i et større område? Hva skal vi, som ikke jobber der, egentlig i Regjeringskvartalet?

Team Asplan Viak: En ny solfylt hage til byens innbyggere. “Byhagen skal være det rom i bykjernen som tilrettelegges med omsorg og høyt vedlikeholdsnivå for rekreasjon, kontemplasjon, intime møter, lek og servering”, sier Team Asplan Viak. Foto: ​Team Asplan Viak

Team Asplan Viak: En ny solfylt hage til byens innbyggere. “Byhagen skal være det rom i bykjernen som tilrettelegges med omsorg og høyt vedlikeholdsnivå for rekreasjon, kontemplasjon, intime møter, lek og servering”, sier Team Asplan Viak.

Team Asplan Viak: A new garden for the citizens. The garden is intended to  provide a space for recreation and contemplation, intimate meetings, play and refreshments.

Foto: ​Team Asplan Viak
Team Asplan Viak: Kontorområdet har byrommet som møtested. Den foreslåtte Grubbelunden har egne innganger for de ansatte til alle departementsbygningene, plassert mot en beskytted, overvåkede grønn gangakse. Foto: ​Team Asplan Viak

Team Asplan Viak: Kontorområdet har byrommet som møtested. Den foreslåtte Grubbelunden har egne innganger for de ansatte til alle departementsbygningene, plassert mot en beskytted, overvåkede grønn gangakse.

Team Asplan Viak: The office buildings use the public space. A protected green pedestrian axis provides separate staff entrances to all the ministry buildings.

Foto: ​Team Asplan Viak
Team BIG: Funksjonell oversikt. Offentlige funksjoner som kaféer, restauranter, barnehage osv. er hovedsakelig integrert i den urbane parken. “Dette bringer bylivet og aktivitet inn på området også i helger og på kveldstid”, sier Team BIG.  Foto: ​Team BIG
Foto: ​Team BIG

Team BIG: Funksjonell oversikt. Offentlige funksjoner som kaféer, restauranter, barnehage osv. er hovedsakelig integrert i den urbane parken. “Dette bringer bylivet og aktivitet inn på området også i helger og på kveldstid”, sier Team BIG. 

Team BIG: Functional overview. Public functions like cafés, restaurants, kindergarten etc. are mainly integrated into the public park.

Team White: Oversiktsplan. Den foreslåtte bebyggelsen langs Hospitalsgata blir “en aktiv bysone, med butikker, cafeer og et Picassogalleri. Denne fungerer også som sikkerhetsmessig buffer for regjeringsfunksjonene”, sier Team White.  Foto: ​Team White

Team White: Oversiktsplan. Den foreslåtte bebyggelsen langs Hospitalsgata blir “en aktiv bysone, med butikker, cafeer og et Picassogalleri. Denne fungerer også som sikkerhetsmessig buffer for regjeringsfunksjonene”, sier Team White. 

Team White: Overview plan. The proposed new buildings along Hospitalsgata will have a streetside zone of shops and cafés, which also function as a security buffer for the government functions.

Foto: ​Team White
Team MVRDV: Program. Alle forslagets new kontorblokker har et uspesifisert offentlig program i første etasje. “Gaterommene rekvalifiseres gjennom offentlig bruk av gateplanet, og gatene får dermed et liv dette til nå heller avprogrammerte området i byens kjerne ikke har hatt”, sier MVRDV. “Basen i ringen kan romme møteplasser av ulike format, utstillingslokaler for departementene, pressebarer, restauranter, internettkafeer og handel som kan vitalisere gatene. Konsentrasjonen av departementstilsatte garanterer halvveis for suksess, resten vil en ny gjennomstrømming av forgjengere og syklister skape.”  Foto: ​Team MVRDV

Team MVRDV: Program. Alle forslagets new kontorblokker har et uspesifisert offentlig program i første etasje. “Gaterommene rekvalifiseres gjennom offentlig bruk av gateplanet, og gatene får dermed et liv dette til nå heller avprogrammerte området i byens kjerne ikke har hatt”, sier MVRDV. “Basen i ringen kan romme møteplasser av ulike format, utstillingslokaler for departementene, pressebarer, restauranter, internettkafeer og handel som kan vitalisere gatene. Konsentrasjonen av departementstilsatte garanterer halvveis for suksess, resten vil en ny gjennomstrømming av forgjengere og syklister skape.” 

Team MVRDV: Programme. All the proposed new office blocks have unspecified public functions on the ground floor. The base of the new ring of buildings can contain meeting places, exhibition spaces, press bars, restaurants, internet cafés and other commercial functions.

Foto: ​Team MVRDV
 
Team Snøhetta: Funksjonsdiagram for prosjektet “Folk”. Offentlig tilgjengelige arealer er i form av inngangs- og resepsjonsområde pluss næringsarealer langs Møllergata, i første etasje av to av kontortårnene og i den foreslåtte Regjeringspassasjen fra Youngstorget.  Foto: ​Team Snøhetta

Team Snøhetta: Funksjonsdiagram for prosjektet “Folk”. Offentlig tilgjengelige arealer er i form av inngangs- og resepsjonsområde pluss næringsarealer langs Møllergata, i første etasje av to av kontortårnene og i den foreslåtte Regjeringspassasjen fra Youngstorget. 

Team Snøhetta: Functional programme. The programmed areas open to the public are the entrance- and reception areas, plus commercial spaces along Møllergata, on ground floor level of the office towers and along the new Government Passage from Youngstorget Square.

Foto: ​Team Snøhetta
English Summary

The programme for the parallel commission refers to a larger functional programme for the Government Quarter, which will unfortunately not be ready until 2016. The projects presented here are based on a number preliminary assumptions. However, the programming so far seems to focus on internal office functions, not programmatic connections with the surrounding city. But are street level coffee shops enough to tie 200 000 square metres of office space to the existing urban fabric? What will we, who don’t work there, actually do in the Government Quarter?

...hva skal vi i  Regjeringskvartalet?
Arkitektur N red.
Redaktør: Ingerid Helsing Almaas. Redaksjonelle medarbeidere: Einar Bjarki Malmquist (fagredaktør), Janne Solvang (design), Åsne Maria Gundersen (redaksjonssekretær)
...hva skal vi i  Regjeringskvartalet?
Publisert på nett 14. februar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 2015. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.