Fra felleskjøkkenet. Foto: Färdknäppen
Foto: Färdknäppen

Felleskap og forenklet hverdag

Kollektivhuset Färdknäppen, Stockholm

Kollektivhuset Färdknäppen er et av Stockholms best etablerte bokollektiver. Her har mennesker i ”den andre halvdelen av livet” levd sammen de siste 25 årene. Nina Haeg dro på besøk.

Alternative boformer blir ofte assosiert med bokollektivene på 70- og 80-tallet, hvor familier med en klar politisk holdning og en kritisk innstilling til forbrukersamfunnet bodde i fellesskap. Men i Sverige ser man nå en ”kollektivhus-renessanse” der det politiske engasjementet er tonet ned. En viktig faktor for valget av bofellesskap i dag, foruten det økonomiske, er ønsket om en bedre livskvalitet i form av et større sosialt nettverk, og en forenklet hverdag i form av felles ansvar for daglige gjøremål. I Sverige er det i dag 45 aktive kollektivhus hvor man deler på matlaging og husarbeid, og hvor man har både fellesrom og en egen leilighet der man kan stenge døren når man ønsker å være i fred.

Ett av dem, Färdknäppen, ligger på Södermalm i Stockholm. Färdknäppen er et kollektivhus for ”Den andra halvdelen i livet”, for mennesker i alderen 40+ uten hjemmeboende barn. Initiativtagerne var en gruppe personer midt i livet som så for seg et fellesskap hvor middelaldrende og eldre mennesker kunne hjelpe hverandre, og hvor et godt miljø med nok plass og praktiske hjelpemidler gjorde at man var mindre avhengig av kommunale tjenester.

Planleggingen av Färdknäppen begynte i 1987. I et nært samarbeid med arkitekt, byggherre og prosjektledere fikk de fremtidige beboerne realisert sine visjoner og ønsker om planløsning, innredning og praktiske hjelpemidler. I 1993 sto huset ferdig. Färdknäppen var et pilotprosjekt og er blitt en foregangsmodell for flere kollektivhus i Sverige.

Fra Kollektivhuset Färdknäppen i Stockholm. Bofellesskapet ble organisert av og for en gruppe mennesker i "den andre halvdelen av livet". Foto: Färdknäppen
Foto: Färdknäppen

Fra Kollektivhuset Färdknäppen i Stockholm. Bofellesskapet ble organisert av og for en gruppe mennesker i "den andre halvdelen av livet".

From the Färdknäppen Collective in Stockholm, Sweden. Shared housing organised by and for people in "the second half of life".

Foto: 

Matlaging

På besøk hos Färdknäppen blir vi tatt imot av en entusiastisk beboer og vist rett inn i ”fellesstuen”. Ett av hovedprinsippene i kollektivhuset er at man ikke går inn i en trappegang eller korridor, men at man kommer rett inn i fellesskapet og er synlig og hilser på de andre som er der. Deretter kan man gå videre til sin egen leilighet.

Kjøkkenet og spiserommet er husets sentrum. Her foregår de viktigste av kollektivhusets felles gjøremål: matlaging og felles bespisning. Hver ansvarsgruppe på kjøkkenet, som består av 4-5 personer, sørger for mat til ca. 50 personer, fra mandag til fredag, hver sjette uke. Resten av ukene slipper man å lage mat og kan spise middag for bare 24 SEK pr. dag! Fredager koster middagen 40 SEK – og da får man dessert i tillegg. Kjøkkeninnredningen var en spesielt viktig del av planleggingen i Färdknäppen. I samarbeid med interiørarkitekt Gunilla Lauters ble alle storkjøkkenets funksjoner ivaretatt, uten at det ble en ”steril arbeidsplass”. Det var viktig at dette skulle være et ”hjemmekjøkken” som alle kunne trives i.

Fra felleskjøkkenet. Foto: Färdknäppen

Fra felleskjøkkenet.

From the communal kitchen.

Foto: Färdknäppen
Fellesbordet dekket til fest! Foto: Färdknäppen

Fellesbordet dekket til fest!

Shared table set for a party!

Foto: Färdknäppen

Aktiviteter

Selv om middagene er den sentrale fellesaktiviteten i huset, foregår det en rekke andre sosiale aktiviteter, som hver har sin ansvarsgruppe. Det er blant annet en egen bibliotekgruppe, kunstgruppe, innredningsgruppe, IT-gruppe, hagegruppe, korgruppe og fest- og underholdningsgruppe, for å nevne noen. Etter å ha fått omvisning i kjøkkenet blir vi vist inn i en av fellesstuene hvor ”pusselgruppen” holder på å legge puslespill og skal sette ny rekord i antall brikker. 

Et viktig utgangspunkt når det gjelder beboerne i Färdknäppen er at det er variasjon i aldersgruppen fra 40+. Noen er fortsatt yrkesaktive, mens andre er pensjonister, og slik blir det en dynamikk i fellesskapet som gjør livet lettere. De yrkesaktive bidrar med ”friske pust” inn i huset, mens pensjonistene til gjengjeld bidrar med den tiden de har til å legge mer arbeid i for eksempel matlaging og hagearbeid. Beboerne på Färdknäppen bestemmer selv hvem som får lov til å flytte inn. Det finnes ventelister, og de tar inn personer til intervju. Det ideelle er også en jevn fordeling av kjønn, men i praksis er det en overvekt av kvinner. Det er helt klart et ønske om å få inn menn i kollektivet, gjerne yngre enn 65 år. 

Fra felleskjøkkenet. Det må være orden på resirkuleringen! Foto: NH

Fra felleskjøkkenet. Det må være orden på resirkuleringen!

From the communal kitchen. Organising the recycling.

Foto: NH
Fra "pusselrummet". Plass til egne og andres besettelser... Foto: NH

Fra "pusselrummet". Plass til egne og andres besettelser...

From the "puzzle room". Space for sharing your obsessions...

Foto: NH

Leilighetene

Det er totalt 43 leiligheter i huset, 1-, 2-, og 3-roms fra 37-75 kvm. I tillegg til egen husleie betaler alle for noen ekstra kvadratmeter, og på den måten dekkes leien for fellesarealene. I tillegg til de forholdsvis små leilighetene har man mulighet til å benytte seg av ekstra gjesterom og lekerom når man får besøk av for eksempel barn og barnebarn.

Fra fellesarealene i 1. etasje, der alle rommene virker lune og hjemmekoselige, er det en stor kontrast å komme ut av heisen lenger oppe og møte de sterile leilighetskorridorene som minner om en hvilken som helst korridor i en boligblokk. Enkelte av beboerne har hatt behov for å gi hjemmet sitt et mer personlig preg, og har markert inngangsdørene sine med bilder og visdomsord. I heisen møter vi en av initiativtagerne til Färdknäppen, Monica William Olsson, som skal på besøk til sin søster som bor i etasjen under, med en kurv boller i hånden.

Färdknäppen er et lite samfunn, og et sted hvor man skal kunne føle seg hjemme overalt. I tillegg til de mer ”aktive” fellesområdene i 1. etasje, er det også et fellesrom i toppetasjen med tilhørende takterrasse. Her kan man samles til andre aktiviteter enn nede i første. Her avholdes ”soffmöter” 4-5 ganger i året, hvor man tar opp ting man ønsker å diskutere. Disse møtene kommer utenom de obligatoriske husmøtene. Vi får en forståelse av at det er mange ulike meninger, og at mye må diskuteres og løses, samtidig som konflikter også kan være positive og at beboerne blir dyktigere til å løse dem.

Plan 1. et., Kollektivhuset Färdknäppen. Foto: Färdknäppen
Foto: Färdknäppen

Plan 1. et., Kollektivhuset Färdknäppen.

Ground floor plan, Färdknäppen Collective. 

Organisering

Når vi til slutt tar turen til kjelleren, ser vi hvor gjennomtenkte systemene er og hvor godt de ulike funksjonene er ivaretatt for at hele kollektivet skal fungere. I tillegg til private boder, trimrom, badstue og fotorom, er det her egne kjølerom, tørrvarerom, egen bod for rengjøringsartikler, bod for ulike dekoreffekter til blant annet jul og påske, og et eget kildesorteringsrom. Det er egne ansvarsgrupper som sørger for å holde orden på at mat ikke går ut på dato, supplering av diverse husholdningsartikler, eventuelt reparasjoner eller innkjøp av dekoreffekter, og gjenvinning. Her er det skikkelig svensk ”ordning och reda” – det er kanskje det som må til for å få til et velfungerende kollektivhus for 50 personer.

Färdknäppen har løst sine behov innenfor en arkitektur som overhodet ikke avspeiler kollektivets engasjerende og sosiale fellesskap. Man kan tenke at dette var et prøveprosjekt, at det var denne tomten som sto til disposisjon og at de har klart å gjøre det beste ut av det. Men forhåpentligvis vil de neste kollektivene som bygges etter denne modellen ha en spenstigere arkitektur, som kan synliggjøre den energien og gleden som finnes innenfor husets vegger.

English Summary
Sharing a simpler life
Collective housing Färdknäppen, Stockholm, Sweden

By Nina Haeg

Sweden is experiencing something of a collective living renaissance. In addition to financial factors, people are looking for a better quality of life through an extended social network and shared everyday chores.

Färdknäppen in Stockholm is one of about 45 active collective housing projects in Sweden today. It was established in 1993 by and for people “in the second half of life” with no kids at home. Every-one shares a roster of domestic duties as well as organised social activities. There is currently a waiting list, and new sharers are selected by interview. 

Though the architecture is modest, the plan is well considered to encourage social interaction. Entering through a common hallway, the kitchen and dining room is the heart of the house, while the individual units are relatively small. Färdknäppen has become a pilot project for today’s new collectives, which will hopefully have an architecture that matches the positive energy of the inhabitants! concludes Haeg.

Nina Haeg
Nina Haeg er interiørarkitekt MNIL, driver egen praksis Haeg Holm og er interiørmedarbeider i Arkitektur N.
Felleskap og forenklet hverdag
Publisert på nett 06. februar 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 2013. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.