Artikler / Plan

...er fritidsbyen demokratisk?

Påfallende mange av forslagene til nytt regjeringskvartal viser gatesituasjoner der et livlig bymiljø er illustrert med folk som driver med ulike former for private aktiviteter i det offentlige rom. Folk jogger, drikker kaffe, leser avisen, leker med barn, lufter hunden. 

Er denne kombinasjonen av offentlig rom og private aktiviteter et kjennetegn ved et folkelig demokrati?

 
Team Snøhetta: Akerskogen. Akerskogen er en del av Snøhettas foreslåtte Regjeringspark. “Folk vil oppsøke skogen som en grønn lunge som tilbyr noe annet enn de mer urbane parkene med gressplener, løvtrær og tradisjonelle parkfunksjoner med aktiviteter,” sier Team Snøhetta. “Akerskogen skal appellere til sansene og man kan drømme seg bort fra byen, midt i byen. ... Den nye Regjeringsparken inneholder et bredt spekter av gater og plasser i tillegg til Akerskogen. Hovedtema for disse urbane områdene er observasjon. Her kan man se på folkeliv, sette seg ned på en benk, nyte sola, ta en kaffe eller undre seg over nye og gamle kunstinstallasjoner.”  Foto: ​Team Snøhetta

Team Snøhetta: Akerskogen. Akerskogen er en del av Snøhettas foreslåtte Regjeringspark. “Folk vil oppsøke skogen som en grønn lunge som tilbyr noe annet enn de mer urbane parkene med gressplener, løvtrær og tradisjonelle parkfunksjoner med aktiviteter,” sier Team Snøhetta. “Akerskogen skal appellere til sansene og man kan drømme seg bort fra byen, midt i byen. ... Den nye Regjeringsparken inneholder et bredt spekter av gater og plasser i tillegg til Akerskogen. Hovedtema for disse urbane områdene er observasjon. Her kan man se på folkeliv, sette seg ned på en benk, nyte sola, ta en kaffe eller undre seg over nye og gamle kunstinstallasjoner.” 

Team Snøhetta: Akerskogen, the Aker Forest. The Aker Forest is a city centre forest, part of Snøhetta’s proposed “Government Park”. “People will seek out the forest as a green lung that offers something else than other urban parks”, says Team Snøhetta.

Foto: ​Team Snøhetta
English Summary

A noticeable number of the proposals for a new Government Quarter show street scenes where a lively urban environment is illustrated with people engaged in different kinds of private activities. They jog, enjoy their coffees, play with their children or dogs. Is this coexistence of private activities and public spaces a characteristic of a popular democracy? Is the leisure city a democratic city?

...er fritidsbyen demokratisk?
Arkitektur N red.
Redaktør: Ingerid Helsing Almaas. Redaksjonelle medarbeidere: Einar Bjarki Malmquist (fagredaktør), Janne Solvang (design), Åsne Maria Gundersen (redaksjonssekretær)
...er fritidsbyen demokratisk?
Publisert på nett 14. februar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 2015. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.