Avgjørende ambisjoner

Hva gjør ett prosjekt bedre enn et annet? Einar Bjarki Malmquist spurte Amund Gulden, partner i Futhark Arkitekter, hva som skal til for å øke kvaliteten innenfor rammene av dagens boligbygging.

Einar Bjarki Malmquist: Hvordan kan man få til bedre betingelser og kvalitet i prosjekter som dette?

Amund Gulden, partner i Futhark: Dette er en komplisert og sammensatt problemstilling, men jeg vil trekke frem viktigheten av boligutviklernes ambisjoner. Christian Kroghs gate 39 viser utbyggere at boligproduksjon i normal- og lavprissjiktet kan være av høyere kvalitet enn majoriteten av det som bygges i dag. Utbyggere, myndigheter og politikere må forvente bedre boligarkitektur. Da kommer også kvaliteten til å heves. Det er også viktig at utbygger lar samme arkitekt stå løpet ut. Ved å bytte arkitekt – eller enda verre – å kutte ut arkitekt i detaljeringsfasen, blir mange kvaliteter borte underveis. Det må også settes av nok tid og midler til prosjektering. Investeringer i prosjekteringsfasen gir langt større lønnsomhet for utbygger og kvalitet i det ferdige bygget, enn i fasen der det forhandles med entreprenører om enhetspriser og materialkvalitet. Ofte fjernes kvalitetsmaterialer i sluttfasen av et prosjekt, fordi det ikke er lagt nok tid inn i prosjekteringsfasen til å finne den mest rasjonelle og riktigste byggemetoden, eller de gode arkitektoniske løsningene som vil bestå selv etter en eventuell “barbering” av prosjektet.

EBM: Hva er den viktigste overføringsverdien i dette prosjektet? Er det mulig å få til noe av det samme andre steder?

AG: Det viktigste er å vise at det er mulig å oppnå arkitektonisk kvalitet selv innenfor trange rammer. Det er ikke slik at høye byggekostnader nødvendigvis gir høy kvalitet, og at arkitekter bør unngå boligprosjekter fordi budsjettene er lave. En veldig stor andel av nybyggingen i Norge er boliger. Det er viktig at arkitekter med kvalitetsambisjoner tar tak i dette fordi det er et stort ubenyttet arkitekturpotensial i boligarkitektur. Vi hadde satt oss fore at dette prosjektet skulle bli bra – til syvende og sist er det vilje og utholdenhet som er avgjørende for å få igjennom kvaliteter. Vi har brukt mange år på prosjektet og det stoppet opp flere ganger underveis, både i reguleringsprosessen, på grunn av naboer og antikvarens krav til høyder, og senere da prosjektet viste seg å bli for dyrt. Oppdragsgiver har vært på nippet til å miste tålmodigheten et par ganger, men ser nå verdien av å investere i prosjekteringen også i denne typen prosjekter.

Snitt gjennom galleri med klatreplanter i lyssjakten langs fasaden. 

Snitt gjennom galleri med klatreplanter i lyssjakten langs fasaden. 

Section through gallery with climbing plants in the facade lightwell.

Sonedeling ved gangarealene. Materialer og planter skaper halvprivate soner mellom den private inngangen og det mindre private gårdrommet. 

Sonedeling ved gangarealene. Materialer og planter skaper halvprivate soner mellom den private inngangen og det mindre private gårdrommet. 

Zoning of the access areas. Materials and plants create a semi-private zone between the entrance and the courtyard.

Overgangen mellom uteområdet og gangarealene inne ved fasaden.
 

Overgangen mellom uteområdet og gangarealene inne ved fasaden.

The transition from the courtyard to the walk along the facade.

Fakta

Arkitekt og landskapsarkitekts beskrivelse: Christian Krohgs gate 39-41, Oslo

English Summary
Crucial ambitions
– An interview with Amund Gulden, partner, Futhark Arkitekter

By Einar Bjarki Malmquist

Einar Bjarki Malmquist asked Futhark how better conditions for quality housing could be achieved. –The developers’ ambition is crucial, says Amund Gulden. –But our project demonstrates that a higher quality can be achieved even in normal- to low-cost housing projects. It is also essential that the developer sticks with the same architect throughout. Changing architects with design-and-build bids, or even eliminating the architect from the detailing process, has disastrous results for the final quality offered to the users.

–Higher quality doesn’t have to mean higher cost, says Gulden. –And it is important that good architects don’t shy away from low-cost projects like these, there is a great potential for good architecture in housing, even within the limits of today’s practice. But you have to be able to stay the course, through both planning and construction challenges.

Foto: Tommy Ellingsen
Einar Bjarki Malmquist
Einar Bjarki Malmquist er arkitekt MNAL og var fagredaktør i Arkitektur N frem til 2017.
Avgjørende ambisjoner
Publisert på nett 16. mars 2020. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 5 – 2012. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.