Wenche Elisabeth Selmer


Bio

Wenche Selmer (1920-1998) hører til pionerene av kvinnelige arkitekter i norsk arkitektur. Fra 1953-97 tegnet hun en rekke bolighus og hytter og også kunstnerkolonien på Ekely, denne sammen med sin mann, arkitekten Jens Selmer. De hadde et bredt samarbeid, men betraktet hverandre som selvstendige og uavhengige fagpersoner.