KAP - Kontor for ­arkitektur og plan as

Norge

Nettside
Bio

KAP Kontor for Arkitektur og Plan ble startet i 2001 av sivilarkitektene Tonje Broch Moe og Henrik Lundberg. I 2006 ble fikk vi en tredje partner, sivilarkitekt Eivind Stornes Gjertsen. Kontoret hadde i 2016 seks ansatte, fem arkitekter og en kontormedarbeider. KAPs kjernekompetanse er urbanisme.