Geir Grung


Bio

Geir Grung (1926- 1989) var med på å prege norsk arkitektur de første tiårene etter den annen verdenskrig. Han var elev av arkitekt Arne Korsmo og var inspirert av den modernistiske arkitekturens ideer fra 1920-og 1930-årene. Videreutvikling av disse ideene og streng arkitektonisk disiplin og utførelse var viktig for Grung. Han var også sterkt påvirket av nord afrikanske og asiatisk byggetradisjoner, tydelig i flere av hans bygg for norske industri. Foruten bygg for industri og næringsliv tegnet Grung også enkelt eneboliger. I Bærum finnes i tilegg til hans egen bolig også en bolig i Østenåslia på Haslum. Etter hvert ble skipsdesign en vesentlig del av Geir Grungs virksomhet.