Arkitektene Astrup og Hellern AS

Bio

Arkitektur i over 100 år.

I 1901 kom arkitekt Thorvald Astrup tilbake til Oslo etter studier og studiereiser i Europa. Han satset friskt og vant i 1. prisen i konkurransen om Hovedbygg for Norges Tekniske Høgskole i Trondheim, nå NTNU. Thorvald Astrup ble regnet som for ung og uerfaren til en slik stor oppgave, og i stedet ble det 2. premieutkastet som kom til utførelse.

Dette regnes som starten på den arkitektvirksomhet som i dag bærer navnet Arkitektene Astrup og Hellern AS. Kontoret er dermed ett av de få arkitektkontorer i Norge som har drevet kontinuerlig arkitektvirksomhet i over 100 år.

Firmaet skiftet i 1955 navn til Arkitektene Thv. & Henning Astrup og Eivind Hellern. I alle disse årene ble kontoret drevet som personlig firma, men i 1964 ble driftsformen endret til aksjeselskap under navnet Arkitektene Astrup og Hellern AS. Virksomheten heter fortsatt Arkitektene Astrup og Hellern AS, men med nye navn i ledelsen. Firmaet eies i dag av Martin Bakke, Hanne Embretsen, Lars H. Gaarder, Åke Letting, Lars Thoen og Frank Thorsen.

Tekst hentet fra arkitektenes hjemmeside.